١۶ گونه حیات وحش خراسان شمالی در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

خبرگزاری ایسکانیوز

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: ۱۶ گونه از حیات وحش استان در رسته‌های پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان که در معرض تهدید انقراض هستند در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار گرفته‌اند. 7 خرداد

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از خراسان شمالی، محمد تقدیسی در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز در خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: خراسان شمالی، استانی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در دو کانون حساس و داغ تنوع زیستی قرار گرفته است.

وی گفت: این دو کانون حساس تنوع زیستی شامل رشته کوه کپه داغ و انتهای شرقی رشته کوه البرز است که جزو کانون های مهم تنوع زیستی ایران و آناتولی محسوب می شوند.

علاوه بر این، تقدیسی عنوان کرد: خراسان شمالی دارنده چهار پارک ملی شامل سالوک، ساریگل، ضامن آهو و بخشی از پارک ملی گلستان همچنین دو ذخیرگاه زیست کره شامل ذخیرگاه زیست کره کپه داغ و بخشی از پارک ملی گلستان است که این موقعیت جغرافیایی و شرایط یاد شده، موجب شده اند تا در پهنه این استان ۳۰۸ گونه جانوری مهره دار شناسایی شده، زیست کنند.

وی افزود: ۳۰۸ گونه جانوری مهره دار شامل ۱۹۵ گونه پرنده، ۴۸ گونه پستاندار، ۵۵ گونه خزنده، چهار گونه دو زیست و پنج گونه ماهی هستند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در ادامه درباره وضعیت جمعیتی این گونه‌های حیات وحش اشاره شده در استان عنوان کرد: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (آی یو سی اِن) معتبرترین نهاد بین المللی است که اطلاعات گونه های جانوری در خطر انقراض را از هر منطقه‌ای جمع آوری، تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی می‌کند.

وی افزود: طبقه بندی این اتحادیه شامل طبقه بحرانی، طبقه در معرض خطر انقراض و طبقه آسیب پذیر است.

تقدیسی گفت: درصورتیکه در یک گونه جانوری سه نسل متوالی دچار کاهش جمعیتی ۹۰ درصدی شوند در طبقه مرحله بحرانی جای می‌گیرد و درصورتیکه سه نسل متوالی یک گونه جانوری تا ۷۰ درصد کاهش جمعیت داشته باشد در طبقه در معرض خطر انقراض قرار می گیرد همچنین درصورتیکه یک گونه جانوری در سه نسل متوالی خود به ۵۰ درصد کاهش جمعیت رسیده باشد در طبقه آسیب پذیر معرفی می شود.

وی اظهار کرد: در استان، در حال حاضر از ۱۹۵ گونه پرنده شناسایی شده، ۹ گونه در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار گرفته اند که زرده پره در طبقه بحرانی، بالابان، کرکس مصری و عقاب دریایی پالاس در طبقه در معرض خطر انقراض همچنین اردک دم دراز، اردک سرحنایی، عقاب صحرایی، عقاب شاهی، هوبره آسیایی نیز در طبقه آسیب پذیر معرفی شده‌اند.

علاوه بر این، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی بیان کرد: از ۴۸ گونه پستانداران استان نیز پنج گونه در لیست سرخ این اتحادیه طبقه بندی شده‌اند که یوزپلنگ در وضعیت بحرانی همچنین قوچ و میش وحشی، آهو، پلنگ، زرد بر در وضعیت آسیب پذیر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: از ۵۵ گونه خزندگان استان، گونه لاسرتای کپه داغ در طبقه در معرض انقراض و لاک پشت آسیایی نیز در طبقه آسیب پذیر جای گرفته‌اند.

علاوه بر این، تقدیسی به طبقه بندی ملی انجام شده درباره وضعیت جمعیت حیات وحش کشور نیز اشاره و عنوان کرد: طبقه بندی ملی تعریف شده ایران شامل طبقه در خطر انقراض و طبقه حمایت و حفاظت شده، هستند.

وی گفت: در این طبقه بندی ملی، از ۱۹۵ گونه پرندگان استان ۲۱ گونه پرنده در طبقه در خطر انقراض همچنین ۴۱ گونه پرنده در طبقه حمایت و حفاظت شده، جای گرفته‌اند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: در این طبقه بندی ملی، از ۴۸ گونه پستاندار استان، پنج گونه در خطر انقراض و ۱۲ گونه در طبقه حمایت و حفاظت شده، معرفی شده‌اند.

وی همچنین بیان کرد: در این طبقه بندی ملی، از ۵۵ گونه خزنده نیز سه گونه در طبقه در خطر انقراض و ۳۰ گونه در طبقه حمایت و حفاظت شده مشخص شده‌اند.

تقدیسی خاطرنشان کرد: در این طبقه بندی ملی، از چهار گونه دو زیست استان، دو گونه در طبقه حمایت و حفاظت شده، تعریف شده‌اند.

وی در ادامه درباره عوامل موثر بر کاهش جمعیت در گونه‌های جانوری و قرار گرفتن آنها در طبقه بندی های اشاره شده نیز اظهار کرد: تخریب زیستگاه‌ها به علت توسعه کشاورزی، تغییر کاربری زمین ها و توسعه جاده‌ها از جمله این علل هستند که موجب شده اند زیستگاه‌های حیات وحش جزیره‌ای شوند و این امر تبادل ژنی آنها همچنین تعداد جمعیت آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی همچنین ورود آلودگی به زیستگاه های حیات وحش، تغییرات اقلیمی، شکارهای غیرمجاز، چرای دام، قطع درختان، سدسازی ها را از دیگر علل موثر بر این مسئله دانست.

با این وجود، وی به ابلاغ برنامه عمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به منظور حفظ گونه های جانوری و کمک به بهبود وضعیت جمعیت این گونه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: هر ساله این برنامه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ابلاغ می شود که شامل حفاظت از عرصه و زیستگاه حیات وحش هر منطقه با تکیه بر توان نیروهای محیط بان، آموزش جوامع محلی، دانش آموزان و همیاران طبیعت همچنین انجام مطالعات تحقیقی توسط پژوهشگران و اساتید دانشگاهی از عرصه های زیستگاهی حیات وحش است.

تقدیسی تصریح کرد: هرچند که هر ساله این برنامه عمل به استان ها ابلاغ می‌شود، با این وجود می بایست اعتبارات مورد نیاز نیز در حد اقداماتی که باید صورت گیرد، اختصاص داده شود که این چنین نیست.

در عین حال، وی از افزایش مبالغ جریمه برای شکارهای غیر مجاز و میسر شدن اخذ استعلام از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در زمینه صدور پروانه اسلحه های شکاری ابراز رضایت کرد و گفت: امیدوار هستیم این دو اقدام نیز بر کاهش شکارهای غیرمجاز موثر شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خاتمه عنوان کرد: در استان با اقدامات انجام شده، شاهد بودیم که در سال ۱۴۰۲ جمعیت آهوان استان تا ۴۳ درصد رشد یافت که این امر بر بهبود جمعیت یوزپلنگ و پلنگ استان اثر مثبت خواهد داشت.