گزارش آماری قتل‌های قانونی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم کننده : فرشاد اعرابی  آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۱۹ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان …

ادامه‌ی مطلب