گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم کننده : رضا شایگان آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۴ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۳ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، …

ادامه‌ی مطلب