دستگیری ۲۰ متخلف شکار و صید در مازندران

خبرگزاری ایرنا

ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران ۲۰ متخلف شکارو صید را در استان دستگیر کردند. 29 خرداد

به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران روز سه شنبه اعلام کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان حین گشت و کنترل در شهرهای نوشهر، آمل، بابل، قائمشهر، ساری، میاندورود و بهشهر از متخلفان شکار و صید را به همراه ۱۴ قبضه سلاح شکاری، لاشه یک راس خوک وحشی، لاشه یک طاقه قرقاول، چهار قطعه ماهی، سه رشته تور سالیک و سه عدد لنسر کشف وضبط کردند.

در نوشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی (منطقه ساروس) از شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل با همکاری ماموران نیروی انتظامی این شهرستان حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی در ۶ ماموریت جداگانه شکارچیان غیرمجاز به همراه هشت قبضه سلاح شکاری، لاشه یک طاقه قرقاول، لاشه یک راس خوک وحشی، تعدای فشنگ و سایر ادوات شکار دستگیر و طی ۲ ماموریت از سه صیاد غیرمجاز ۲ رشته تور ماهیگیری سالیک، سه رشته دام ماهیگیری و چهار قطعه ماهی معمولی در رودخانه محور هراز و رودخانه گرمرود بخش دشتسرکشف و ضبط کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از یک صیاد غیرمجاز یک رشته تور ماهیگیری (سالیک) و ۱۰ رشته تور ماهیگیری کشف و ضبط کردند.

دستگیری ۲۰ متخلف شکار و صید در مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست قائمشهر حین گشت و کنترل در رودخانه تلار (روستای سنگتاب) ازصیادان غیرمجاز چهار رشته دام و یک عدد چوب ماهیگیری کشف و ضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی دودانگه محمدآباد- محیط بانی هولار) حین گشت و کنترل در مناطق حوزه استحفاظی طی ۲ ماموریت از شکارچیان غیرمجاز سه قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست میاندوورد حین گشت وکنترل در رودخانه زردی بخش گهرباران این شهرستان ۲ رشته دام جمع آوری و سه عدد لنسر کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهرحین گشت وکنترل در مناطق شکار ممنوع هزارجریب از شکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری و تعدای فشنگ کشف و ضبط کردند.

متخلفان باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.