گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۲۹ اپریل ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ 29اپریل 2018 ساعت14.30 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم فاطمه ورمزیار : بررسی علل گرایش به عرفان نو ظهور در ایران و پیامدهای امنیتی 

اقای فرهاد نصیری : تفسیر حقوق بشر از منظر جمهوری اسلامی

اقای هادی زارع : مطبوعات و بررسی ازادی بیان در ایران

اقای رسول خانی : بررسی ماده ٢٢اعلامیه جهانی حقوق بشر

اقای حمیدرضا تقی پور : دهقان تبریزی تاوان دگر اندیشی در ایران

بحث ازاد : پیرامون سرکوب و شنکجه در ایران

%d bloggers like this: