گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۸ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 28 آپریل 2018، ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته جوان و دانشجو برگزار گردید. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایل‌های ضبط شده زیر شنوا باشند. 
اقای محسن مهری: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته

اقای پوریا نخبه زعیم: وضعیت زندانیان سیاسی

خانم فاطمه ورمزیار: چرائی اعتصاب غذای زنان زندانی در ایران

اقای مهران فاضل‌زاده: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ماه گذشته

اقای احمد هاشمی‌نژاد: بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 

اقای فرداد عسکری: بررسی اطلاعیه ۹۷۷

بحث آزاد: چرائی فراموشی در جامعه ایران

%d bloggers like this: