گزارش صوتی جلسه کمیته‌ دفاع از حقوق زنان، 25 آگوست 2018

جلسه سخنرانی اعضای کمیته زنان، در تاریخ 25 آگوست 2018، با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات مربوطه بحث و گفتگو شد که علاقه مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

 

مهران فاضل زاده: تشریح ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروز زنان

 سمیه قربانی اسمعیل ترخانی: گزارش و تحلیل موارد نقض زنان در ماه گذشته

شایسته علی‌گلزار: نگاهی بر کشتار دهه ۶۰ و زنان قربانی آن

حامد غریب‌زاده: چرایی صدور اطلاعیه کمیته زنان به شماره ۱۰۳۲

مینا فرشی: زنان و حق مسافرت

بحث آزاد: آیا زنان در ایران از حقوق برابر با مردان برخوردارند؟