کلیپ نگاهی به حال ایران به روایت تصویر

کلیپ نگاهی به حال ایران به روایت تصویربه همت و تلاش 2 عضو محترم کمیته اموزش و پژوهش و فعال در زمینه حقوق بشر نگار کلایی و  سپهر طباطبايي .
ضمن سپاس از زحمات این عزیزان ، نظر شما را به دیدن این کلیپ تصویری و پرمحتوا جلب میکنیم.
هر گامی که برای اگاهی رسانی برداشته شود قابل تقدیر و گرامی است.
کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ايران کمیته اموزش و پزوهش

با سپاس از توجه شما بینندگان ارجمند ، مریم مرادی

1