کلیپ صوتی دریچه ایی رو به آگاهی ( آگاهی جمعی ، دادخواهی ، وجدان بیدار )

سنت تجمع در مکان‌های عمومی را نخستین بار مادران دادخواه مکزیک در دهه ۷۰ میلادی پایه گذاشتند ولی این مادران مایو آرژانتین بودند که با پایداری‌شان الگوئی شدند برای حرکتهای مادران دادخواه در دیگر کشورها. بیشتر این مادران، زنان خانه دار بودند که علاقه چندانی به سیاست نداشتند. اما همین مادران ”غیر سیاسی“ بودند که یکی از بزرگترین حرکت‌های سیاسی را در دو دهه آخر قرن بیستم به راه انداختند. دادخواهی چیست و تاثیر آن بر آگاهی جمعی چگونه است ؟ چه مشکلات و چالشهایی فرایند دادخواهی را با کندی مواجه خواهد کرد ؟ چه ارتباطی بین دادخواهی ، آگاهی جمعی و وجدان بیدار وجود دارد ؟
میهمانان برنامه : بانو رضوان مقدم : پژوهشگر – فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و جناب امیر نیلو : پژوهشگر و فعال حقوق بشر
با اجرای : بانو مریم مرادی
تدوین : محمد گلستان جو