گزارش صوتی جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( کارگاه آموزشی ) ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

این نشست  روز شنبه ۲۰ اکتبر   ۲۰۱۸ – ساعت ۱۵  بوقت اروپا – با حضور  مسئولین و اعضای فعال  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید .
علاقمندان میتوانند از لینکهای  ذیل ، موضوع  مورد نظر در این جلسه کمیته آموزش و پژوهش را  شنوا باشند :

 مینا توانا : آشنایی با منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون

آرش رضاوند : تاریخچه حقوق بشر و سیر تحول آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر

نکیسا افشار : آشنایی با معاهدات بین المللی و کنوانسیونهایی که به امضای ایران رسیده است 

نسیم بهاری : آشنائی با کشمیسیون، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر

سپهر طباطبایی : فعال حقوق بشر کیست ؟ نقض حقوق بشر چیست ؟