گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸

 

 

جلسه مشترک ماهیانه اعضای کمیته هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه در تاریخ ۲۶ اکتبر با حضور اعضای کمیته هنر و همچنین نمایندگی ترکیه و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و با مسئولیت بانو دیانا بیگلری فرد برگزار گردید‌.در این جلسه در رابطه با  گزارش و تحلیل مواد نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه , بررسی ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی , وضعیت اقتصادی در چند ماه اخیر ایران و در انتهای جلسه هم بحث و گفتگویی پیرامون شناخت فرهنگ هنر در ایران به انجام رسید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه را از فایلهای ضبط شده شنوا باشند.

مینا توانا: اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهرماه ۱۳۹۷

دیانا بیگلری فرد: برسی ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی

نسیم بهاری: وضعیت اقتصادی ایران در چند ماه اخیر

بحث آزاد: شناخت فرهنگ هنر در ایران