۲۲ بهمن؛ دروغ پردازی های بی شرمانه آخوند روحانی


تمام مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و اعضای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با رأی مردم انتخاب می شوند و در جمهوری اسلامی دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد.

گزارش رادیو بین اللمللی فرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران سخنرانی کرد و گفت که در زمان شاهان قاجار و پهلوی دو سوم خاک ایران از این کشور جدا شد و تمامیت ارضی ایران مورد خیانت قرار گرفت.

حسن روحانی با اشاره به راهپیمایی مردم تهران به مناسبت بیست و دو بهمن گفت : “راه و مسیر انقلاب اسلامی به همان صورت چهل گذشته ادامه خواهد یافت.” او افزود چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی همزمان است با توطئه ها و تحریم های جدید آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران. حسن روحانی سپس مدعی شد که راهپیمایی بیست و دو بهمن “توطئه های شیطانی” دشمنان را نقش بر آب کرده است.

او گفت وضعیت آمریکا بمراتب بدتر از تصورات رهبران این کشور است و جمهوری اسلامی ایران از مشکلاتی که [تحریم های آمریکا] به وجود آورده با موفقیت عبور خواهد کرد.

روحانی در عین حال ادعا کرد که “وضع جمهوری اسلامی ایران بهتر از آن چیزی است که فکر می کنیم”. او تأکید کرد : “تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران در علم و دانش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی جایگاه بسیار بلندی دارد.”

روحانی همچنین گفت که تمام مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و اعضای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با رأی مردم انتخاب می شوند و در جمهوری اسلامی ایران “دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد.” روحانی همچنین ادعا کرد که “احزاب، مجله ها و روزنامه ها در کشور آزاد هستند” و جمهوری اسلامی ایران یک رژیم تک صدایی، تک حزبی نیست.

رئیس جمهوری اسلامی سپس گفت که جمهوری اسلامی ایران به توسعۀ توانایی های نظامی، به ویژه توسعۀ موشک های بالستیکی اش ادامه خواهد داد و حکومت ایران برای توسعۀ انواع موشک های خود هرگز از کسی اجازه نگرفته و نخواهد گرفت.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.