اطلاعیه شماره ۸۲۰ نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

اطلاعیه شماره 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم ۱۳۵۸ و خواسته مردم) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۴ /۰۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۰۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه شماره ۸۱۹ کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

اطلاعیه شماره 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم ۱۳۵۸ و خواسته مردم)

ایا انتخابات سال ۵۸ متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه بوده است ؟

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد که “حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند”.
به چه دلیلی این رقم باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟

اصل و منطق هر رفراندوم ایجاب می کند که مردم حق گزینش از بین گزینه های مختلف را داشته باشند ، آیا در سال ۵۸ این مورد اجرا شد ؟

بطور کلی ، آیا روند برگزاری رفراندوم سال 58 از نظر قانونی صحیح بود ه است ؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند : فعال حقوق بشر- امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۱۸ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۱۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی ۴ اپریل ۲۰۱۷

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی مالزی با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر,، روز جهانی محیط زیست در روز سه شنبه 4 اپریل 2017 ساعت16 به وقت اروپا در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی با حضور چشمگیر اعضای نمایندگی و میهمانان و فغالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۰۴

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مرگ زاینده‌رود؛ آخرین روایت کشاورزان اصفهان

مرگ زاینده رود فقط مرگ یک رودخانه نیست، وجهه تلخ‌تر آن فرورفتن کشاورزان استان اصفهان در فقر است تا حدی که حالا نه تنها محصولی ندارند بلکه برخی‌ از آن‌ها خورد و خوراک فرزندانشان را از میان دورریز سبزی فروشی‌ها جدا می‌کنند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در محیط زیست | دیدگاه‌تان را بنویسید: