ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . جامعه شناسی شیطان پرستی                                                       گردآوری و تحقیق: مريم سعادتی                                       3

2 . برنامه پنجم توسعه،  آینه تمام نمای بی کفایتی نظام ولایت فقیه             ژاله وفا                                                                       7

3 . افتخار کن که به این دلیل به زندان آمده ای!                                     تغییر برای برابری                                                        10

4 . ژیلا کرم زاده مکوندی را آزاد کنید!                                             مریم دهقانپور                                                              11

5 . تجربه‌های شکست خورده سازمان ‌سازی در انیران                         منوچهر صالحی                                                           11

6 . کیهان، رسانه فاشیست                                                         تنظیم: سمیرا کریم                                                         14

7 . چرا دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد؟                                         مهدی مظفری                                                               17

8 . اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و سرگذشت یک زندگی تکان دهنده              مریم دهقانپور                                                              18

6 . حق زن                                                                                آینه انوری                                                                  20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مریم دهقانپور

 پشت جلد: آینه انوری

برگشت