ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . نامه به رهبری                                                                               تنظیم اقدس جوادپور                           3

2 . قتل در مترو فرديس کرج : از ستاد انتخاباتی تا قتل در مترو                       طیبه شیرزادی                                  8

3 . نامه ای از سوی عده ای از زندانیان سیاسی خطاب به دبیر کل سازمان ملل و تحریم     تنظیم: فرزانه مهدی بیگی     10

4 . آیا پاسخی است ؟! پیرامون مصوبه رژیم در مورد دستمزد کارگران              امیر جواهری لنگرودی                     11

5 . قانون اساسي و انتخابات                                                       محمد خزينه دارلو                                         14

6 . حمايت گزارشگران بدون مرز از حرکت اعتراضي روزنامه نگاران ايراني            تنظیم سعید رسولی                    14

7 . شيوه هاي شكنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي -   بخش دوم                   افشين اعرابي                                   15

8 . دين ابزاري در دست سياست مداران                                                    شهروز كاوه ئي                                 17

9 . حق تعيين سرنوشت ملي و نظام جهاني سرمايه بخش اول                         يونس پارسابناب                                  18

10. 18تير و انتخابات                                                                             سپيده كاوه اي                                    20

11 . گزارشی تصویری از جنایات جمهوری اسلامی در اهواز                            عادل حمودی                                     21

12 . گزیده خبرها در 2 هفته قبل                                                                 ابوالقاسم محمدی                                23

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

 

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت