ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . دور تازهای از سرکوب و قتل سریالی زنان!                                                     تقی رحمانی                    3
2 . نا گفته های هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری تنظیم:                           خلیل رئیسی فرد                8
3 . حقوق زنان زیر سایه شوم رژیم اسلامی                                                            حسین رضی                     9
4 . نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی                                                   احمد قابل                          10
4 . سرکوب تجمع زنان و سکوت معنادار برخی محافل                                               برهان دیوارگر                   12
5 . برخورد شديد نيروی انتظامی با دختران                                                              نگین پوردلیر                     13
6 . ساعت پنج، میدان هفت تیر                                                                             کیانوش سنجری                  13
7 . محکومين به اعدام در اهواز تنظیم:                                                                  عمار حسینی                       15
8 . زنان بدون مردان !بررسی وضعيت ومشکلات زنان سرپرست خانوار                       سیما پژوهی                        16
9 . به حمايت از زندانيان سياسی برخيزيم                                                               ناصر شوریده                       17
10 . در بازداشتگاه های ایران به زنان تجاوز جنسی می کنند                                      میلاد مهابادی پور                 18
11 . دولت و ملت                                                                                             محمد علی مقامی                   19
12 خبرگان و شاید انتخاب مجدد خامنه ای ضد بشر                                                  اسماعیل عنایت اصل               19
11 . رابطه با آمريکا                                                                                        الهه آریانپور                         20
 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

سیما پژوهی                               Pajouhi Sima

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

پشت جلد: الهه آریانپور

 

قبلی

ببرگشت

بعدی