ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

نموده و عملکردتان برای ثبت در تاريخ از برجستگی شايسته ای بر خوردارباشد .

من به جهت سهولت در کار شما ( و در حد توانم ) نام تعدادی از زندانيان سياسی را در شهر های مختلف ايران را تهيه نموده ام که به حضورتان اريه ميکنم .

غلام حسين کلبی ( مجاهد ، اعدام، ابد)

سعيد شاه قلعه ای( مجاهد، اعدام، ابد)

خليل شالچی( مجاهد، بلاتکليف)

بهنام وفا سرشت( مجاهد)

دکتر سعيد ماسوری( مجاهد ؛ اعدام)

ياشار قاجار ( فعال دانشجويی )

عابد توانچه ( فعال دانشجويی )

ولی الله فيض مهدوی( مجاهد، اعدام)

جعفر اقدامی( مجاهد، ۱۵ سال)

افشين بايمانی( مجاهد)

رضا محمدی( عضو حزب دموکرات کردستان، ۱۵ سال)

عباس دلدار( اعدام، ۱۵ سال)

ابراهيم مومنی( جاسوسی، ۱۵ سال)

حسن خبيری نيا( بلاتکليف، به اتمام نوشتن نامه ای به خامنه ای، مترجم زبان انگليسی)

مصطفی جوکار( روزنامه نگار، بلاتکليف)

حسن ناهيد( امنيتی، مهندس مخابرات، به اتهام افشای اطلاعات محرمانه ، ۳ سال)

حسين غضنفری( از اعضای انجمن پادشاهی ايران " جنبش تندر"، در شيراز دستگير شده، بلاتکليف)

بهرام مشهدی( بهايی، به اتهام نوشتن يک تظلم نامه به رهبر، ۱ سال)

مهران کوثری(بهايی، به اتهام نوشتن يک تظلم نامه به رهبر، ۳ سال)

حميد پورمند (افسر نيروی دريايی ، کشيش پروتستان، بلاتکليف)

عبدالصمد کريمی (سرهنگ پاسدار، ارتباط با بيگانگان)

هوشنگ قاسمی(جاسوسی)

عليرضا شريعت پناه ( مجاهد ، معلول جسمی)

مهرداد حيدرپور(۳ سال)

مهردا لهراسبی( اعدام، ۱۵ سال)

منوچهر محمدی( اعدام، ۱۵ سال، دانشجو)

اکبر محمدی(اعدام،۱۵ سال،دانشجو)

مهندس حشمت الله طبرزدی( ۱۴ سال،فعال سياسی)

ارژنگ داوودی( جاسوسی، ۱۴ سال)

بينا داراب زند( ۵/۳، عضو حزب دموکرات ايران)

بهروز جاويد تهرانی(عضو حزب دموکرات ايران، ۷ سال )

دکتر ناصر زرافشان(وکيل قتلهای زنجيره ای، ۳ سال)

امير ساران( جبهه اتحاد ملی، ۱۵ سال)

مهندس احمد رشيد نيا ( از مهندسين تاسيسات اتمی ايران، به اتهام جاسوسی هسته ای، بلاتکليف)

رضا شير رضا ( مترجم زبان روسی، مترجم کارشناسان روسی در تاسيسات محرمانه اتمی ايران، به اتهام جاسوسی هسته ای، بلاتکليف)

امير پرويزی( بلاتکليف، به اتهام بالا بردن عکس مسعود رجوی در تظاهرات مقابل دانشگاه)

دکتر سعيد کماليها

مجتبی سميعی نژاد( وبلاگ نويس، دانشجو، ۲ سال و ۱۰ ماه زندان)

افشين زارعی( وبلاگ نويس، بلاتکليف)

حسين رئيسی(وبلاگ نويس، بلاتکليف)

دکتر جمشيد امينی ( سرهنگ ارتش و پزشک )

سرهنگ هوشنگ قاسمی ( سرهنگ خلبان )

بهروز عزيزی توکلی(۲۰۹، به اتهام بهاييت،بلاتکليف)

دکتر علی ساسانی(کاشف واکسن اوريون در ايران ،بلاتکليف، ۲۰۹)

رضا ملک( معاون سابق امنيت استان تهران، بلاتکليف، به مدت ۴ سال در ۲۰۹ ميباشد،)

اسد شقاقی( عضو جبهه اتحاد ملی، ۳ سال)

خالد حردانی( به اتهام هواپيما ربايی، اعدام)

شهرام پورمنصوری( به اتهام هواپيما ربايی، اعدام)

فرهنگ پور منصوری( اتهام هواپيما ربايی، اعدام)

دکتر ايرج فرجادی( فعال سياسی، زندان مشهد، وضعيت نامعلوم)

امير لاجوردی( دانشجو، مکان نگهداری نامعلوم، احتمال کشته شدن وی وجود دارد)

علی اکبر اقدسی

مصطفی سنگ تراش ( مجاهد )

محمد ابراهيم بهبودی

يوسف قاسمی

عليرضا عبداللهی

تقی پاشاپور

کريم نوروزی مقدم

حسين قابلی

محمد قابلی

مقصود ورمزيار

پرويز يکانی زارع(ائليار).

بابک آذر اغلو.

علی پور علی

صابر بيت اللهی

کريم يوسفی عدل

کمال نويدی

حسين فيضی

علی رضا کرمی خير آبادی

اسامی زندانيان سياسی کرد:

عثمان مصطفی پور، ابراهيم خورندی، محمد وارونه، خالد استاد قادری، عزيز محمدجانی، حسين کرمی، محمدامين فروتن، اسعد مازوجی، خالد فريدونی، عمر تقی پور، محمد نظری، سيد طاهرعبداله پور، رسول عبداله پور، سعيد سنگر، حسين حمزه ولی شجاع، حسن محمودی، حامد مينازاده، ناصر ساطوری، مهدی زايله، مجيد رحمانی، محمود رحمانی، محمد ويسی، حبيب اله نادری، مسعود حسين پناه، جمال زارعی، آزاد صادقی، توفيق مرادی، ناصرصدقی، سيدحجت ابراهيمی، جمال حسينی، انور عزيزی، جهانگير بادوزاده، جمال پرعبداله، صلاح احمدی، لزگين شعبانی، کريم معروف، سيامند شابوی، شهرام گورکانی، عبدالخالق طلوعی، افشين شيخ السلام، پيمان پيران، دهقان محمدی، فاروق سامانی، هژار مامندی، مصطفی رسولی نيا، وليد درودی، رسول رشيدی و قادر جولا تنها تعدادی از اين زندانيان سياسی و مدنی اند که عمداتا محکوم به اعدام با درجه ای تخفيف به حبس ابد و يا دارای محکوميت ازيک الی ۲۰ سال زندان هستند.

محمدصديق کبودوند، محمود صالحی، سيد جلال حسينی، محمد عبدی، محسن حکيمی، برهان ديوانگر، رضا امينی، هلمت حسن آذرپور، عبداله محمدی و مرتضی سليمانی به زندانهای از يک تا ۲۰ سال محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر ميبرند

ثريا عزيزی، تونيا کبودوند، زينب بايزيدی و آقايان اجلال قوامی، سعيد ساعدی، مادح احمدی، حسين احمدی نياز، سامان رسولپور، کاوه حسين پناهی، جمشيد وزيری، جهانگير هاشمی، امير عبداله زاده، محمدظاهر احمدی پور، هژار رضوی، ناصر يوسفی، علی پاسبار، سمکو پاسبار، محمدحسنخالی، آزاد لطف پوری، جليل آزاديخواه، صديق مينايی و برهان لهونی

نامه سرگشاده رئیسRMMK به دادستان تهران

آقای دادستان؛ ما هم از شورای حقوق بشر انتظار داریم

به دادستان عمومی و انقلاب تهران

جناب سعید مرتضوی

جناب دادستان ! شما که بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و احتمالا" نماینده مردم ایران در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد شرکت می کنید، گفته اید: انتظار دارید شورای حقوق بشر، کشورهای اروپایی و غربی را به دلیل نقض آزادی بیان، نقض حقوق

 

 

قبلی

برگشت

بعدی