ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

شهروندان، نقض حقوق بشر در جنگ با تروریسم، توسل به شکنجه تحت عنوان جنگ و ترور، نقض حقوق کودکان و نقض حقوق زنان بخاطر منع حجاب اسلامی مجازات کند.

شما انتظار دارید شورای حقوق بشر خشونت خانوادگی علیه زنان، نقض حقوق مطبوعات و آزادی بیان، بد رفتاری با اقلیتها، اوضاع نامساعد زندانها، نقض آزادیهای مذهبی و تفاوت دستمزد زنان و مردان را بعنوان مصادقهای بارز نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، مورد رسیدگی قرار دهد.

جناب دادستان!

ما هم بعنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از شورای حقوق بشر ملل متحد انتظار داریم؛

 • نقض حقوق مطبوعات و آزادی بیان،
 • سرکوب آزادی بیان،
 • نقض آزادی وجدان، عقیده و مذهب،
 • سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی، 
 • نقض حقوق زنان،
 • سرکوب زنان حق طلب،
 • نقض گسترده حقوق مدنی و شهروندی،
 • تعرض به حریم خصوصی و سلب آزادیهای مدنی و شهروندی،
 • ناامنی های روانی و اجتماعی و هراس از بازداشتها و دستگیریها،
 • بازداشتهای خیابانی زنان و جوانان،
 • تعقیب و بازداشت منقدان و مخالفان سیاسی و مدنی،
 • برگزاری دادگاههای غیر علنی و بدون حضور وکیل ،
 • زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری،
 • زندان و تبعید و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان مدنی و سیاسی،
 • اعدامهای گسترده و بی رویه،
 • خشونت پلیس،
 • سرکوب تجمعات مسالمت آمیز،
 • وضعیت وخامت بار بازداشتگاهها و زندانها،
 • نقض حقوق کارگران
 • سرکوب اعتراضات گارگران،
 • نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی،
 • نقض و پایمال کردن حقوق ملیتها و ملتها و
 • سرکوب ملیتها و ملتهای ایرانی،

در جمهوری اسلامی ایران بطور جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

جناب دادستان !

شما اخیرا" از اهمیت و جایگاه حقوق بشر و باور عملی به حقانیت حقوق بشر و از حقوق رسمی شهروندان، تکریم، حفظ، وجوب و تامین آزادی و امنیت شهروندان در ابعاد و اشکال مختلف فردی، اجتماعی، حقیقی و حقوقی سخن گفته اید!

شما از منع شکنجه، منع محاکمه غیر عادلانه، لزوم محاکمه در دادگاه صالح و قانونی، تصریح بر اصل برائت و از استقلال دادگاه و استقلال قضات سخن گفته اید!

جناب دادستان ! آیا کسی که دستور توقیف بیش از 120 روزنامه و نشریه را صادر کرده است، آیا کسی که دهها روزنامه نگار و نویسنده را به صرف استفاده از حق آزادی بیان راهی بازداشتگاهها و زندانها نموده است و آیا کسی که در جامعه به دشمن آزادی بیان شهرت یافته است واقعا" می تواند مدافع آزادی بیان، حقوق شهروندی و حقوق بشر باشد؟

تهران: یکم تیرماه 1385 / 22 ژوئن 2006

محمدصدیق کبودوند

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 

صدها کرد در ایران زندانی اند

تهران: 12 تیر 1385 / 3 جولای 2006

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

گزارش 320

صدها کرد به اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان هستند

تهران؛ تعداد زیادی از متهمان سیاسی و امنیتی کرد که اغلب، در ارتباط با احزاب و سازمانهای سیاسی کرد دستگیر شده اند، سالها است که زندانی اند.

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تلاش اند با گردآوری اطلاعاتی در خصوص وضعیت زندانیان کرد، محکومین، اعدام شدگان، کشته شدگان، مجروحین، زنان محکوم شده ، محکومین تحت تعقیب و بازداشتدگان موقت و شهروندان تحت تعقیب دستگاههای قضایی و امنیتی، اسامی آنها را بطور دوره ای منتشر کنند. در هر دوره سه ماهه لیست ارائه شده کاملتر و به هنگام خواهد شد. ذیلا" تعدادی از اسامی گردآوری شده منتشر می شود:

بدیهی این لیست به هیج وجه کامل نیست و تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را شامل می شود.

 

محکومین به اعدام ، حبس ابد و حبسهای طولانی:

1. عزیز صادقی، فرزند حسن، متولد 1338 در شهر سلماس، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در تاریخ 15 دی ماه 1371 دستگیر به حبس ابد و پرداخت حداقل 6 دیه محکوم شده است.

2. خالد فریدونی فرزند حسن، متولد 1346 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در تاریخ10 مهر ماه 1379به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

3. عمر فقیه پور فرزند محمد رسول، متولد 1349 در شهر مهاباد، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در تاریخ10 شهریور 1379دستگیر وباعدام با یک درجه تخفیف، بحبس ابدمحکوم شده است

4. محمد ناصری فرزند ابراهیم، متولد 1350 در شاهیندژ، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در 23 آبان 1378 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

5. حسن محمودی فرزند ابراهیم، متولد 1354در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

6. سید طاهر عبداله پور فرزند سید صالح، متولد 135در پیرانشهر، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

7. زاهد مصطفوی فرزند محمد، متولد 1353 در بوکان، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران در 6 مهرماه 1371 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

8. حسین حمزوی شجاع فرزند حمزه، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در 5 اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

9. سعید سنگر فرزند مصطفی، متولد 1361در پیرانشهر، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در 5 اردیبهشت 1380 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

10. کریم معروف عزیز فرزند معروف اهل سلیمانیه به اتهام همکاری با حزب بعث در سال 1374 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

11. رسول عبداله پور فرزند محمد اهل نقده، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1384 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.

12. مصطفی علی محمد فرزند علی اهل عفرین به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در سال 1384 دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی