ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 

دانشجو

حقوق بشر

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Juli 2006 Nr. 106

در دوران عدل ! ولایت فقیه اتفاق می افتد

مبارزه با مفاسد اقتصادي!!!؟

 

کمتر کسي است که نداند مبارزه با مفاسد اقتصادي در هيچ کشوري بدون وجود دموکراسي امکان پذير نيست مخصوصا در رژيمي مثل ايران که کوچکرين اشاره به بالاي چشم و ابروي رهبر و رئيس جمهور و نمايندگان مجلس خبرگان وغيره اش نه تنها جرم بلکه توهين به مقدسات محسوب ميشود - مخصوصا که اين مقدس معابان از دم همگي دزد و رفيق دزدو شريک قافله اند و دست مبارک تک تکشان مستقيم و غير مستقيم آلوده به خون بهترين فرزندان وطنمان است و يکي از عمده ترين عللي که اين آقايان مسلمان دست به اينهمه آدمکشي زده اند و ميزنند همين بوده که مقتولين هم ميگفتند فساد و دزدي در اين مملکت بيداد ميکند و شاهد بوديم که همين ديروز هم در کردستان خون يکي از همين مبارزان با مفاسد اجتماعي را ريختند و در ساير نقاط ايران نيز اين خونريزي بي وقفه ادامه داشته و دارد و در همين اثناست که در سايت بازتاب فريبکارانه نوشته شده " حرکت مبارزه با مفاسد اقتصادي که به دستور رهبر شروع شده بود پس از گذشت پنج سال(بخوانيد 27 سال) بدون نتيجه به کار خود پايان داد!"

خوب حالا فکر ميکنيد اگر قرار بود اين حرکت مبارزه با مفاسد اجتماعي به نتيجه مي رسيد فکر ميکنيد چه ميشد؟

 در اولين روز اين مبارزه امثال خود آقاي محسن رضايي صاحب اين سايت و شيخک کوسه آدم دزد و قاتلي که از يمن انقلاب به ثروت افسانه اي دست يافته دادگاهي ميشدند و سپس يکي يکي نوبت به ديگر ملاهاي عمامه سفيد و سياه چون خامنه اي و غيره ميرسيد تا آخرين قران حساب سودهاي گاز، نفت، طلا، آهن، خود رو، قند، شکر، چاي و غيره را پس دهند .... ديگر لزومي به بردن نام سران ريز و درشت دزد و جنايتکار رژيم ازملاهاي بي عمامه و ديگر دکتران آدمکش و آقازاده هايشان نيست .

خوب اگر قرار بود پته همه اينها به روي آب رود و حساب صنار سي شي ها را هم با آنها کرد، فکر ميکنيد چه کسي ديگر از اين آقايان در مقامش باقي ميماند؟

آيا آنوقت احمدي نژاد مي توانست با پول مردم غارت شده هر بار با بهترين امکانات به اين شهر و آن شهر سفر کند و بدون کوچکترين توجه و يا رسيدگي به اعتراضات آنان دست خالي( ببخشيد دست پر) باز گردد.

آيا زلزله زدگان بروجرد و بم و مردم غارت شده زاهدان و خوزستان و کردستان و از آن جمله مردمند که احمدي نژاد دم از خدمت به آنان ميزند؟ شايد .

چون وي جلوي چشم همگان بدون هيچ ترس و يا شرمي از آن خدايي که دم از آن ميزند و سر وي را هم صبح تا شب روزي چندين رکعت کلاه مي گذارد و اگر دستش مي رسيد وي را هم مي تيغيد ميگويد" وقتي آدمي در خدمت مردم است گذشت زمان را احساس نميکند "!!! که البته منظورش از خدمت ، حمله زينب کچل هاي چادر چاقچوري به اجتماع زنان و حمله چماقدارن به صنف اتوبوسرانان و پرتاب دانشجويان از پشت بام و اعزام ارتش به اقصي نقاط کشوراست و دستگيري و حبس و اعدام .

و آيا اگر قرار بود مبارزه با مفاسد اجتماعي بطور جدي صورت گيرد اصولا چيزي به نام زنداني سياسي در ايران معني ميداد؟ ...

آیا باز هم باید گول این نظام دزد و جانی را خورد؟

الهه آریانپور
 

قبلی

برگشت

بعدی