ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . عدالت احمدی نژاد یا دفاع از مافیا                                                        گلزار                                        3
2 . رنجنامه یک زندانی سیاسی ؟                                                              علیرضا کرمی خیرآبادی                5
3 . نامه استاد بازنشسته دانشگاه تهران به رئيس دانشگاه تهران                     غلامرضا خسروشاهي                  6
4 . نامه یک زندانی ترک به مانا نیستانی                                                    خلیل رئیسی فرد                           7
4 . کارنامه یکساله احمدی نژاد در خصوص حقوق بشر در ایران                     محمدعلی مقامی                          8
5 . دستور خامنه ای برای فروش شرکتهای دولتی                                         عمار حسینی                              10
6 . تجهیز نظام برای سرکوب مردم                                                             نگین پوردلیر                             11
7 . خودی و غير خودی،                                                                          تنظیم: خلیل رئیسی فرد                 12
8 . نامه سرگشاده رئیسRMMK به دادستان تهران                                    تنظیم: سیما پژوهی                     13
9 . صدها کرد در ایران زندانی اند                      گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان                     14
10 . مبارزه با مفاسد اقتصادي!!!؟                                                             الهه آریانپور                            20
 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

سیما پژوهی                               Pajouhi Sima

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

پشت جلد: الهه آریانپور

 

قبلی

ببرگشت

بعدی