ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . پژواکِ فریب... احمدی‌نژاد سرابِ عدالت‌خواهان:                                                     حسین بروجردی                  3
2 . وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران                                                   منصور اسانلو                     7
3 . بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد انقلاب 22 بهمن1357   مجامع اسلامی ایرانیان         9
4 . مدیریت در ایران از نگاه طنز                                                                              خلیل رئیسی فرد                   11
5 . صعود 25 پله‌اي زنان ايراني (در سال 2004)در فعاليتهاي اقتصادي :                          شهاب سبحانی                     13
6 . ریشه‌های ترک‌ستیزی در ایران بخش 2                                                                حسین عابدینی بیرق              14
7 . بازشناسي مدرسه حقاني و موسسه مصباح‌يزدي                                                     فرید مدرسی                       17
8 . پذیرایی میلیونی وزير رفاه (در دولت مهرورز!!!؟)                                              الهه آریانپور                      20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

هیئت تحریریه
الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: شهاب سبحانی

پشت جلد: الهه آریانپور

 

قبلی

ببرگشت

بعدی