ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . پژواکِ فریب... احمدی‌نژاد سرابِ عدالت‌خواهان:                                                     حسین بروجردی                  3
2 . وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران                                                   منصور اسانلو                     7
3 . بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد انقلاب 22 بهمن1357   مجامع اسلامی ایرانیان         9
4 . مدیریت در ایران از نگاه طنز                                                                              خلیل رئیسی فرد                   11
5 . صعود 25 پله‌اي زنان ايراني (در سال 2004)در فعاليتهاي اقتصادي :                          شهاب سبحانی                      13
6 . ریشه‌های ترک‌ستیزی در ایران بخش 2                                                                حسین عابدینی بیرق               14
7 . بازشناسي مدرسه حقاني و موسسه مصباح‌يزدي                                                     فرید مدرسی                        17
8 . پذیرایی میلیونی وزير رفاه (در دولت مهرورز!!!؟)                                              الهه آریانپور                        20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهاب سبحانی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت