ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21  بخش 2                                                          ژاله وفا                   3
2 . این عدالت اسلامی!                                                                                                                       مهناز خزائی             5
3 . شکستن"طلسم آدام اسميت" به کمک اسيد پاشی روی زنان و سلاخی "...                                               خلیل رئیسی فرد          6
4 . با آفتابه و اين سپر كاري از پيش نمي رود !                                                                                        نگین پوردلیر            11
5 . 28 مرداد 1357 و سينما رکس آبادان                                                                                                شيدا نبوى                12
6 . مواظب باشيد! گوگل شما را می‌بيند!                                                                                                  مسعود کدخدايی         17
7 . کشف استخوان صدها جنین و نوزاد دختر در هند                                                                                  مهناز خزائی             18
8 . اعدام یک فعال سیاسی به جرم محاربه با خدا و به بهانه ارازل و اوباش                                                   مونا فرامرزی            19
9 . آیا اینان همان اراذل و اوباشان آینده خواهند بود                                                                             نگین پوردلیر             20
در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پورمحمودی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت