ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 5                             ژاله وفا                                         3
2 . جنگ                                                                                                            شهره. گ.                                      5
3 . در تـقـبـيـح اعـدام                                                                                            ترجمه‌ و تأليف از ناصر ايرانپور          5
4 . باز هم برنامه خیانت توسط ولایت فقیه                                                                  نگین پوردلیر                                  11
5 . نامه يک بسيجی كهنوجی به احمدی نژاد تنظیم:                                                       مهناز خزائی                                  11
6 . پرونده ی جنایتی دیگر- 2                                                                                  سهراب خوشبویی                             12
7 . کشکول خبری هفته (2)، از اعترافات مخملين تا تعطيلی کافه تيتر                             ، ف. م. سخن                                    14
8 . باز هم سنگسار برای زنان                                                                                 نگین پوردلیر                                  16
9 . مفهوم جنبش زنان و درکهای دیگر                                                                       مرجان افتخاری                               16
10. شاهان ایران در دادگاه کوروش                                                                         طنز سیاسی                                     18
11 . بودجه یک ساله بنزین، شش ماهه تمام شد                                                         نگین پوردلیر                                   20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

هیئت تحریریه
الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

 

قبلی

ببرگشت

بعدی