ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید


1 . مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21-بخش 10                                ژاله وفا                  3
2 . ستارگان پر فروغ جنبش دانشجویی و دانشجویان ستاره دار                                           مینا انتظاری             5
3 . کردستان، عبور از بحران های پی در پی                                                                   وریا محمدی             7
4 . سرگذشت یک کودک قربانی فحشا                                                                            صدیقه جعفری          11
5 . قاچاق زنان و کودکان در ایران                                                                               مهناز خزائی            12
6 . كودكان بدون تامين!                                                                                             نگین پوردلیر           12
7 . روايت زنان خيابانی از زبان خودشان                                                                       مژگان طوسی          13
8. روزانه 6 هزار دختر در جهان ختنه می ‌شوند                                                              سیفه دین حیدری      16
9. چند خبر                                                                                                              وحید رشادی           17
10. برای هفته کارزارحمایت از جنبش کارگری ایران در خارج از کشور                                                           18
11. اپوزیسیون راست و پرنسیپ مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی                                آرش کمانگر           18
12. بی عدالتی در تقسيم بودجه ورزش : 91‏‎ ‎درصد مردان، 9 درصد زنان                               نگین پوردلیر          20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی