ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش10                                 ژاله وفا                  3
2 . ستارگان پر فروغ جنبش دانشجویی و دانشجویان ستاره دار                                           مینا انتظاری             5
3 . کردستان، عبور از بحران های پی در پی                                                                   وریا محمدی             7
4 . سرگذشت یک کودک قربانی فحشا                                                                            صدیقه جعفری          11
5 . قاچاق زنان و کودکان در ایران                                                                               مهناز خزائی            12
6 . كودكان بدون تامين!                                                                                             نگین پوردلیر           12
7 . روايت زنان خيابانی از زبان خودشان                                                                       مژگان طوسی          13
8. روزانه 6 هزار دختر در جهان ختنه می ‌شوند                                                              سیفه دین حیدری      16
9. چند خبر                                                                                                              وحید رشادی           17
10. برای هفته کارزارحمایت از جنبش کارگری ایران در خارج از کشور                                                           18
11. اپوزیسیون راست و پرنسیپ مخالفت با هر نوع مداخله امپریالیستی                                آرش کمانگر           18
12. بی عدالتی در تقسيم بودجه ورزش : 91‏‎ ‎درصد مردان، 9 درصد زنان                               نگین پوردلیر          20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت