ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

بعد

نمیشود. عربی را که به هیچ وجه نمیتوانیم صحبت کنیم. از رو خواندن قرآن را تا حدی  در مدرسه یاد گرفته ایم. ولی از تو خواندن قرآن را تو خونه یاد میگیریم!انگلیسی را نیز نه به قصد مکالمه به ما تدریس میکنند. هدف اینه که تو کنکور نمره بیاریم.یک اتفاقی را براتون تعریف میکنم تا میزان سواد ما را شما بهتر بفهمید.من یک دختر خاله دارم که در سوئد زندگی میکنه  یک کلاس  هم از من پایین تره آمده بود تعطیلات تابستان ایران .4 سال هم بیشتر نیست رفته سوئد.مثل بلبل انگلیسی حرف میزد و میگفت تومدرسه یاد گرفته.و یک انشا یی به زبان انگلیسی نوشته بود راجع به اثرات سوراخ اوزون در افزایش گرمای زمین و خرابی جنگهای سوئد ! من که یک سال بزرگترم ،داشتم از خجالت آب میشدم. کلمات کتاب انگلیسی پارسالم یادم اومد که 15 سالم بود و همکلاس او بودم:

Did you watch the children,s program? Yes 1 enjoyed the  cartoons very mach.

در مغزم  دنبال کلمه "محیط زیست" و" سوراخ اوزون" و" عبور غیر قابل کنترل تابش فرا بنفش خورشیدی " میگشتم ولی جز برنامه کارتون کودکان چیزی به ذهنم نمیرسید. راستش اونجا بود که از عمق وجودم فهمیدم تدریس تا تدریس چقدر میتونه فرق کنه وچرا یک عده بعد 12 سال تحصیل هنوز لنگند در زندگی و یک عده به مدارج بالای علمی میرسند.که نوش جانشان باشه. حتما برای بهتر کردن سیستم آموزش و پرورش کشورشان همه احساس مسئولیت کرده اند.که نتیجه هم داده.

13- کلاس ورزش شما چند ساعت است و معمولا چگونه میگذرد؟ شرح دهید لطفا. چه ورزشهایی را میتوانید انجام دهید و مدرسه شما آیا به وسائل ورزشی مجهز است؟ آیا معلم ورزش شما روی برنامه خاصی پیش میرود؟ چقدر در زمینه رشته های ورزشی تئوری به شما یاد داده اند و چقدر عملی؟

پیمان :کلاس ورزش ما در هفته 1ساعت و نیم است و معمولا اگر معلم نتواند حضور مستقیم را بر ورزش کردن دانش آموزان داشته باشد، دانش آموزان با استفاده از قوانین و مهارت ها و یافته های قبلی خود با دیگران بازی می کنند، ولی اگر معلم حضور مستقیمی را در بین دانش آموزان داشته باشد همیشه همراه با یادگیری ها و ترفند ها و مطالب جدید در بازی کردن هستیم، البته باید این را هم حائز اهمیت  دانست که فقط این مورد در مورد بازی والیبال در مدرسه ما صدق می کند و معلم همیشه با دانش آموزان در این ربطه تمرین می کنند و بقیه دانش آموزان به تنهایی و با استفاده از دستورات قبلی معلم بازی می کنند، مانند فوتبال. وسائل ورزشی مدرسه در حد متوسط نیست، ولی می توان با استفاده از آن وسایل اندک هم وقت خود را گذراند. معلم مدرسه ما در مورد ورزش همیشه تعادل بین تئوری و عملی را حفظ کرده و همیشه تئوری را با عملی همراه کرده است.

پویا: مدرسه ما  با وجود شهریه 3 میلیونی در سال که از والدین من میگیرند،  بعلت کوچک بودن حیاط مدرسه سالن و زمین ورزش ندارد.ولی اجازه دارد هر کلاس در هفته 1 ساعت و 20 دقیقه   از سالنی ورزشی در نزدیکی مدرسه استفاده کند.دانش آموزان هر ورزشی که امکاناتش باشد و بخواهند انجام دهند انجام میدهند. همواره امکان برای فوتبال هست.بعد از آن برای بسکتبال.وسائل ضروری برای این دو ورزش یعنی سبد و  دروازه  و توپ ورزش مهیا هستند. ولی در سایر رشته های ورزشی دانش آموزان بسیار در مضیقه اند چون امکانات ورزشی حد اقل است. و برنامه خاصی برای زنگ ورزش وجود ندارد. آموزش ورزش تقریبا در مدرسه در زنگ ورزش وجود ندارد.مگر برای تیم فوتبال یا بسکتبال مدرسه که آن دیگر جزو زنگ ورزش نیست. پروانه:  تو درس ورزش ما شانس آوردیم . خانم معلم ما عاشق ورزش است. ولی از لحاظ تجهیزات ورزشی بد شانسی آوردیم.پس به مقداری ورجه ورجه و نرمش  باید بسنده کنیم. و معلم ما هم  از قواعد بازی والیبال آگاهمان کرده است.شنا هم هر کس بخوات باید خودش خصوصی بپردازه  .یک ونیم ساعت از12 تا 20 هزار تومان و ما  هم وسعمان نمیرسه .پس از خیر این هم میگذرییم.

14- آیا از اینکه تمام معلمهای شما صرفا از جنسیت خود شما هستند راضی میباشید؟ موافق و یا مخالف داشتن معلم از جنس مخالف  هستید؟ آیا موافق و یا مخالف تدریس رسمی آموزش جنسی  در مدارسی میباشید؟ در هر دوصورت دلایل شما چیست؟

پیمان :در این مورد نمی توان گفت که راضی نیستم و یا هستم، بلکه این را باید گفت که در کدام شرایط و در کدام زمینه کدام یک از این دو جنس می توانند معلم خوبی باشند. مخالف داشتن معلم زن نیستم . اما باید این امر همراه با فرهنگ و آمادگی های قبلی باشد ، زیرا در حال حاضر در تمامی مدارس دبیرستانی و سوم راهنمایی در محیط حاضر کلاس معلم از رفتارهای خاصی استفاده می کند که در بعضی موارد باید گفت که باعث سرافکندگی است و در بعضی موارد باید متاسف بود. زیرا در حال حاضر معلمان شیوه های بد و نادرستی را برای فهماندن مسائل جنسی در پیش گرفته اند، زیرا آن ها وقتی در کلاس حاضر در می یابند که دانش آموزان در مورد صحبت کردن و یا گزافه گویی در این موارد خوشحال می شوند آنها دانش آموزان را با مسخره کردن و یا بهتر است با بیان شوخی  و سر به سر گذاشتن با دانش آموزان با استفاده ازگفتگو در مورد مسائل جنسی  ،سر گرم می کنند و هیچ گاه از واقعیت و باطن قضیه با دانش آموزان  به بحث و گفتگو نمی پردازند، آنها یا در این موارد یا آگاه نیستند و یا فکر می کنند که با استفاده از این شیوه این نیاز در بین دانش آموزان عادی می شود و این اجازه را به آنها می دهد که بتوانند در این موراد اطلاعات کسب کنند، (نه با استفاده از لطیفه و یا جوک) . بعد نام این را هم می گذارند جنبه!  آموزش رسمي جنسی در مدارس در حد متناسب با درک و فهم دانش آموز می تواند تاثیر مثبتي روي دانش آموزان بگذارد.

پویا: "خیر . ناراضی هستم . انسان ، موجودی اجتماعی است و طبیعتی اجتماعی دارد . اجتماع انسانی ، از دو جنس متفاوت تشکیل می شود. در این وضعیت هر چه یک شخص بیشتر از یکی از دو جنس دور شود، دید اجتماعی ، و روند طبیعی زندگی او دچار مشکل می شود. با وضعیت آموزش و پرورش ایران ، انسانها از آغاز زندگی جدی خود، حتی می توان گفت از قبل از آن، از طبیعت اجتماعی خود  دور ،در ابعاد بسیاری کم کم یک بعدی و در بسیاری از موارد زندگی دچار مشکلات اساسی می شوند . مثالی می زنم : انسانی که از ابتدا دیدگاه یک جنس را مورد بررسی قرار دهد و از بررسی دیدگاه جنس دیگر که تفاوت های اساسی با دیدگاه او دارد محروم شود،آیا می تواند کاملاً همه جانبه فکر کند ؟! اگر او به این شرایط فائق نیاید و به آن توجه نکند ، بعید نیست همانند مغزی شود که دو بخش دارد ، اما همواره یک بخش آن کار می کند ؟! آیا این ،توانایی اوبرای زندگی و رشد را تا حد زیادی تقلیل نمی دهد ؟ از آن جا که سؤالات دیگری هم مطرح هستند قصد به بیشتر پرداختن به این موضوع ندارم. این روش از آنجا که بر خلاف طبیعت انسانی حرکت می کند ، تأثیرات مخرب بسیاری در طبیعت شخص می گذارد. به اعتقاد من اکثر دانش آموزان ایرانی ، از طبیعت اجتماعی خود فاصله گرفته اند. در حالی که اگر بحث جدایی جنسی دانش آموزان در مدارس ما جاری نبود ، این فاصله تا این حد زیاد نمی شد.  این توضیحات هم در مورد دانش آموزان داده شد ، هم در مورد معلمان . به نظر من از ابتدا باید به توانایی "تعلیم و پرورش استعداد" اهمیت داده شود ، در اولین مرحله. نه به جنسیت آن ها. آموزش جنسی همانند آموزش زیست شناسی ، همانند دانستن تعداد مهره های کمر ، همانند دانستن تاریخ ، اهمیت دارد. حتی خیلی از اوقات اهمیت آن بیشتر هم می شود چون اکثر جوانان تا چندی دیگر، با مسائل جنسی ، شخصاً سرو کار دارند. پس دانایی موجب اشتباه کمتر آنان می شود. در ثانی عدم بیان مسائل جنسی ، موجب ناشناخته شدن آن می شود . از این رو بسیاری از جوانان که هم غریزه ، هم میل به دانستن مسائل ممنوعه ! در آن ها خیلی وقت ها بیداد می کند ، ممکن است آنان را با خطرات بزرگتری روبه رو کند. بنا بر این بیان مسائل جنسی در مدارس ضروری است."

پروانه :"گمان نکنم  معلمان مردو زن در نحوه تدریس فرقی داشته باشند.ولی خوب آشنایی با رفتار معلم مرد که مسلما با احترام بیشتری

 

قبلی

برگشت

بعدی