ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش13                              ژاله وفا                            3
3 . آخوند، همان پدیده مار در آستین
                                                                         مهنا ز خزائی                      4
4 . خودکشی و همبستگی اجتماعی نویسنده: امیل دورکیم
                                              ترجمه علی طایفی                6
5 . خانه از پای بست ویران است
                                                                           علی اصغر حاج سید جوادی     7
6 . نوعی گذران عمر در غربت!
                                                                              نصرالله رزمجوی آیرملو         9
7 . کلمات قصار دولت نهمی ها
                                                                              وحید رشادی                        10
8 . نگاهی به جهان اسلام از فراز تاریخ فرهنگ
                                                         مژگان ثروتی                       11
9 . گزارش تکان‌دهنده خانه کشاورز از وضعیت واردات محصولات کشاورزی
                   نگین پوردلیر                       15
10. های های حیرانم
                                                                                            مینا اسدی                           16
11 . دختران ترکمن در تنگناهاي سنت پدر سالاري قومي نویسنده:
                                 جلوه جواهري                       18
12. توهين فرماندار نظامی گرگان : گله ای ثبت نام می کنند تا فله ای رد شوند
                  نگین پوردلیر                        20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهام قربانوند

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت