ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 دولت احمدی نژاد بخش 3                                 ژاله وفا                            3
2 . هان،ای انوشه مرگ نداری برای آدمی خدای زاد بانو مریم فیروز                                                  علی رضاجباری (آذرنگ)       5
3 . کالبد شکافی حقوق بشر                                                                                                       کیوان رفیعی                       6
4 . خود سانسوری، مظهری از خشونت!                                                                                       لاله حسین پور                    9
5 . از خدمت مصدق تا خیانت کژاندیشان                                                                                       گفتگو با علی‌اکبر معین‌فر      10
6 . پاکسازی فرهنگی جنایت جنایت ها                                                                   روزنامه نگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده    12
7 . تاريخچه ی سياه حقوق انسان در ايران اسلامی                                                                         نگین پوردلیر                      13
8 . اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اسلامی                                                                                       اسد مذنبی                          15
9 . قتل کسروی قتل فرهنگ بود                                                                                                  مهناز خزائی                       16
10. حس مسئولیت در گرو استقلال و آزادی عمل است                                                                     وحید رشادی                       18
11. عيد آمد ما لختيم                                                                                                                نگین پوردلیر                      20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهام قربانوند

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت