ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

2-هالوکاست درفلسطینِ اشغالی

اشغال توسط صهیونیستها؛

مکان فاجعه،نوارغزه و اُردوگاه های صبرا و شتیلا و........

آمرانِ فاجعه:

         

الف-ایهود المرت(نخست وزیر و شهردارپیشینِ اورشلیم)

ب-آریل شارون(نخست وزیر- وزیرکشاورزی ورهبرحزب لیکود)

پ مناخیم بگین ( نخست وزیر )

ت موشه دایان(فرمانده ی ستاد کُل ارتش اسرائیل وزیردفاع)

ث ایلی حبیقه ( رهبرشبه نظامیان فالانژِ لبنان )

قربانیان فاجعه،هزاران نفراز مردم بی گناه وبی دفاع(بزرگسالان- جوانان- کودکان)

        

                          

  

قبلی

برگشت

بعدی