ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . همسلولی ها شراره های شصت وهفت!                                                                            مینا انتظاری                                           3

2 . فيلترينگ در ايران، از ظهور تا سقوط                                                                           حسام سيد موسوي                                       6

3 . مبارزه با اعدام، با مبارزه علیه اندیشه اعدام آغاز می شود                                                   علی طایفی                                               10

4 . تداوم روسی‌سازی زبان فارسی در تاجيکستان                                                                  نجم کاويانی                                              12

5 . نقش دانشگاه ها؟ اگر در رأس معامله انجام گیرد؟ :                                                             ابوالحسن بنی صدر                                    15

6 . نوزاد فروشی با قیمت هایی از سه تا 10 میلیون تومان                                                        میترا ورسائی                                           18

7 . زنی به اندازهء شعرهایش                                                                                           نرگس الیکائی                                           20

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

امور ادبی
میترا درویشیان                  Mitra Darvishian
Mitra@live.de تماس برای بخش ادبی
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: میترا ورسائی

پشت جلد: نرگس الیکائی

قبلی

ببرگشت

بعدی