ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . پروژه تشکیل حکومت دموکراتیک جهانی                                                                 تنظیم: مهرنوش اشترانی                                                                  3

2 . سال ۹۰، سالی پر آسیب برای حقوق شهروندی                                                            پروین بختیارنژاد                                                                          6

3 . نسل نامدار ولی گمنام!                                                                                           مینا انتظاری                                                                                8

4 . آهای گنگی ها                                                                                                     محمد نوریزاد                                                                               10

5 . شیر زنان در بند                                                                                                  میترا کفایت حقیقی                                                                          12

6 . تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران                                                                       حامد خالقی                                                                                14

7 . اندکی در باب تفاوت های جامعه ترک و جامعه فارس                                                      یونس شاملی                                                                             15

8 . گزارشی از وضعيت يک بازماندهٔ کهريزک؛                                                                 مسعود عليزاده،                                                                         17

9 . در غرب ۵۰ میلیون کودک بی‌هویت وجود دارد                                                         آرش صفائی                                                                               19

10 . این هم عملکرد دولت اسلامی و مردم نامسلمان ژاپن                                                     فاطمه ایزدپناه                                                                             20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: امیر نیک

 پشت جلد: فاطمه ایزدپناه

 

برگشت