ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

رئيس دانشگاه آزاد سوادکوه عليرغم اعتراف به اغفال دختران تبرئه و دختران قربانی از دانشگاه اخراج شدند 

تهیه: اقدس جوادپور

در  پی  دستگيری ، دکتر  عابدی،  رئيس  دانشگاه آزاد اسلامی واحد  سواد کوه  به همراه چند دختر دانشجو و يک استاد دانشگاه در  ويلایی در شهرستان محمود اَباد ، نامبرده توسط دکتر جاسبی  رئيس  دانشگاه  آزاد  کنار گزارده  شد .

در همين رابطه در هفته گذشته دکتر  عابدی  به همراه افراد دستگير شده به دادگاه برده شدند و وی و  همداستانش   اعتراف  کردند که هيچگونه  صيغه  ای  بين انان و دختران  اغفالی  وجود نداشته و اين عمل خلاف اخلاق هيچگونه  پوشش مذهبی نداشته است .

در خصوص  دادگاه  عابدی خبرها حاکی از آن است  که  قاضی دادگاه  رای به  تبرئه  رئيس  دانشگاه آزاد واحد سوادکوه و  همدستانش داده است و دختران همراه  انان نيز همگی از دانشگاه اخراج شده اند و  هم اينک  دکتر عابدی آزاد می باشد.  طبق گزارش دريافتی علت تبرئه شدن  رئيس  دانشگاه  آزاد سوادکوه، دادن  ضمانت  دکتر  جاسبی ،  رئيس   دانشگاه  آزاد اسلامی به دادگاه می باشد و  گفته ميشود   اين امر با  يک  تلفن به يکی  از مقامات دادگستری  مازندران  انجام گرفته است و از روز يک شنبه دکتر عابدی آزاد  گرديده  است .

در هفته گذشته سايت < بازتاب > ضمن دادن گزارشی از اين خبر  اعلام  کرده بود در  پی دستگيری اين افراد در  محمود آباد  ،  يک  باند بزرگ  اغفال   دختران  در  مازندران  کشف شده است .

دختر 16 ساله ای که در نکا اعدام شد

تهیه: اقدس جوادپور 

روز  يکشنبه،  ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ ، يک  دختر نوجوان ۱۶ ساله به نام   آتفه  رجبی ، فرزند قاسم به جرم انجام اعمال منافعی   عفت  در  شهرستان   نکا در استان مازندران ، در خيابان ۳۰ متری  واقع  در خيابان راه آهن اعدام شد .

اين حکم بنا به درخواست شخص  رئيس  دادگستری  نکا  و  تائيد ديوان    عالی  کشور و موافقت  رئيس   قوه   قضائيه  انجام گرفت.

اين اعدام در حالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در  شناسنامه  ۱۶ سال می باشد اما دادگستری  شهرستان   نکا  سن وی را به دروغ  ۲۲ سال  اعلام نمود .

اين دختر نوجوان ۳ ماه پيش در هنگام حضور در دادگاه به  رئيس  دادگاه  نکا  ، حاجی رضاِ ، که  رئيس  دادگستری  نکا نيز  ميباشد بخاطر خشم فراوان    چند  ناسزا   گفت    و گفته ميشود   وی در دادگاه   بعنوان اعتراض بخشی از لباسهايش را نيز درآورد .  اين حرکت دختر  نوجوان خشم   رئيس  دادگستری را برانگيخت   و شخصا پرونده وی  را پيگيری کرد  و در مدتی کمتر از ۳ ماه  تائيد  حکم اعدام   آتفه  را از  ديوان  عالی کشور  گرفت.  خشم و کينه   حاجی رضاِ ، رئيس دادگاه  آنچنان شديد  بود که  خود طناب را  بر گردن اين دختر  16 ساله انداخت  و  جرثقيل با اشاره دست وی  طناب را بالا کشيد.

گفتنی است  با اينکه طبق قوانين  جزائی  جمهوری  اسلامی گرفتن وکيل برای متهمين ، حتی اگر متهم تواناِئی  مالی آنرا نداشته باشد  الزامی  است ، اما اين دختر نوجوان در جريان دادگاه خود از هيچگونه وکيلی برخوردار نبود و پدر نامبرده در سطح شهر  نکا  با  چشمان   گريان  اقدام به  جمع آوری کمک مالی  از مردم  نموده  و  اعلام   ميداشته    که   ميخواهد  وجه مورد نظر را  برای گرفتن وکيل استفاده نمايد  تا حداقل  لايحه   دفاع از  دخترش  را  بنويسد.

در همين حال  جسد  اين دختر همان روز به  خاک سپرده  شد اما در همان شب توسط افراد ناشناسی  جسد  از داخل قبر بيرون آورده  و ربوده شد .

هنوز هيچ دليلی برای اينکار پيدا نشده است و خانواده رجبی اقدام به شکايت  نموده و خواستار پی گيری اين  واقعه  شده اند.

لازم به ذکر است مردی که همراه  اين دختر ۱۶ ساله دستگير شده بود تنها به ۱۰۰ ضربه  شلاق  توسط حاجی رضاِ محکوم شده بود و پس از اجرای حد اسلامی آزاد  گرديد.

نيم نگاه:

بگذار بدتر از اين كنند

شهباز نخعي ـ شهروند ـ مونتريال

گفت: ديدي در آغاز كار مجلس اصلاحات (ششم) چگونه رهبر به اصطلاح گربه را دم حجله كشت و با "حكم حكومتي" مانع طرح لايحه اصلاح مطبوعات در مجلس شد و با اين كار عملا توي دهن مجلس و نمايندگان آن زد؟

گفتم: بگذار بكند!

گفت: ديدي در مسئله قتلهاي زنجيره اي، نه تنها اصل موضوع را ماستمالي كردند بلكه وكيل مدافع قربانيان اين قتل ها را نيز با اتهامي واهي به زندان انداختند؟!

 

 گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي در 18 تيرماه 1378 چگونه به خوابگاه دانشجويان ريختند زدند و شكستند و خونين و مالين كردند، دانشجويان را از طبقه سوم به پايين پرت كردند و بعد هم در به اصطلاح محاكمه عاملان آن، همه را ــ به استثناي يك نفر كه به خاطر دزديدن ريش تراش محكوم شد ــ تبرئه نمودند و دانشجويان مظلوم را به حبس هاي سنگين محكوم كردند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي به خاطر يك سخنراني ساده هاشم آغاجري در جمع دانشجويان در همدان، و اين كه گفته بود: "انسان ميمون نيست تا تقليد كند" چه وا اسلاما و واشريعتايي سر دادند. چه هياهويي به پا كردند، چگونه دو بار او را به مرگ محكوم كردند و سرانجام نيز پس از آنكه دو سال در زندان نگهش داشتند با قرار وثيقه 100 ميليون توماني موقتا ــ تا تشكيل دادگاه بعدي ــ آزادش كرده اند در

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی