ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . جهان در سال 1383 ( ایران ، کانون گردباد دگرگونی ها،                            مسعود بهنود                                        3

2 . اطلاعیه اعلام موجودیت جببه ملل برای حق تعیین سرنوشت (ایران)                                                                     9

3  . همه هستی، علیه نیستی                                                                    سوسن احمد گلی                                   10

4 .  زنان و دفاع از ناموس! معضلی دیگر                                                    طیبه شیرزادی                                      12

5 . سید!؟علی خامنه ای ولایت فقیه!؟ بخوان تا شاید                                        مهدی شیروانی                                    13

6 . کنفرانس مطبوعاتی پزشک ایرانی شاهد شکنجه دیدگی، زهرا کاظمی در کانادا       مینا بگوهی                                   14

7 . آتش طورکجا، موعد دیدار کجاست،                                                               از سایت عمادالدین باقی                    14

8 . خیانت به انسانیت را در این نامه بخوانید                                                          عادل حمودی                                 17

9 . نئوفاشیسم فارسی : ممانعت از تشکیل کلاسهای آموزش ترکی به بهانه های واهی      اسماعیل همایونی                          17

10. انتخابات و جنگ زرگری آقازاده ها                                                                 نوید اخگر                                     18

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                  M. Shafaei

سردبیر

طلعت بیگزاده                       T. Beigzadeh

سایر همکاران :

مینا بگوهی         Mina Begohi 

 هانیه حبیب        Hanieh Habib        

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   10 15 08

28015  Bremen

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38     

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

 

آزادگی

 

طرح روی جلد  : ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد : مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی