ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال ششم شماره 83 تیر ماه 1384  یولی 2005 تکشماره 2

 عدالت درعصر ولایت فقیه( نماینده خدا در زمین!؟ )

این جوان احمد باطبی که با این عکس در یک محاکمه 20 دقیقه ای بدون وکیل و هیئت منصفه! پشت درهای بسته به اعدام و پس از تخفیف الهی به 13 سال زندان محکوم شده که اینک 6 سال آن را سپری نموده و دیگر از جوانی خبری نیست

 

 

برگشت

بعدی