ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانی

1 . ۱۸ تیر: در میان دود وآتش                                 تنظیم: ابوالقاسم محمدی                              3

2 . بنوشيم بسلامتي احمدي‌نژاد!؟                               علي اصغر حاج سيد جوادي                             7

3 . آذربايجان وحقوق ازدست رفته                              ياشار حکاک پور مراغی                            12

4 . وضعيت كارگران درايران نابسامان است                  طیبه شیرزادی                                         13

5 .  از ترکیه بی نفت، گاز و ولایت فقیه هم ...                مینا بگوهی                                             13

6 . سايه تفنگ و سر نيزه؛ حقوق بشر در افغانستان        کيت کلارک ، خبرنگار آزاد                       14

7 . حتی با اعدام خانواده  من، مرا از ادای شهادت ب       مصاحبه خسرو شمیرانی                         15

8 .  بخشنامه جالبی از ایران اسلامی                             اقدس جوادپور                                        16

9 . از چاله به چاه                                                      سعيد سلطانپور                                        16

10. جان زندانيان و بازداشت شدگان سياسي در خطر      كميته رفراندوم آزاد ايران                           18

11 . چند خبر از نقض حقوق بشر در ایران                     شاهرخ الیاسی                                         19

12 . سرکوب از زنان شروع شد                                   نگین پور دلیر                                          19

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                M. Shafaei

سردبیر

طلعت بیگزاده                       T. Beigzadeh

سایر همکاران :

مینا بگوهی                  Mina Begohi 

 هانیه حبیب        Hanieh Habib                

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: محمدهادی پوردلیر

 

قبلی

ببرگشت

بعدی