ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

گزارش كميته استاندارد سازمان بين المللي کار :

وضعيت كارگران درايران نابسامان است

بحران تعويق دستمزد از 3 ماه تا 2 سال ، كارگران ايراني را در بدترين شرايط قرار داده است

دولت ايران در سال 1972 ميلادي به مقاوله نامه 95 ملحق شده و اين دومين بار است كه كميته كارشناسان ، بابت اين مقاوله‌‏نامه گزارش نموده‌‏ و در كميته استاندارد ILO ، اين اولين باري بود كه نام ايران به علت شكايت مورخ 20 سپتامبر و 31 اكتبر اتحاديه‌‏هاي كارگري ICFTU & WCL طرح گرديد.

به گزارش ايلنا، طبق گزارش اين اتحاديه هاي كارگري، وضعيت موجود در ايران نابسامان است و پرداختهاي حقوق ، از 3 الي 9 ماه و حتي تا 2 سال هم طول كشيده است، همچنين اين عدم پرداختها فقط منحصر به دستمزد نيست، بلكه متعلق به بيمه بيكاري و مستمري كارگران نيز ‌‏بوده‌است .

كميته كارشناسان ، در بررسي خود به گزارش و اسناد سازمان ملل اشاره نموده كه طبق آن يك‌‏هزار و 400 واحد توليدي ايران وضعيت بحراني دارند كه اكثراً در صنعت نساجي ‏بوده و حدود 80 هزار كارگر در سطح كشور با عدم دريافت حقوق مواجهند .

كميته كارشناسان ، در گزارش خود اطلاعات و مداركي را از دولت ايران خواسته كه بعضي از آنها به شرح زير است .

تعداد كارگر آسيب ديده از عدم پرداخت دستمزد تعداد واحدهاي توليدي كه مشكل عدم پرداخت دستمزد دارند به طور متوسط ، كارگران چند ماه حقوقق طلب دارند مبلغ دستمزدي كه طلب دارند و همچنين مبالغي كه تاكنون به آنها پرداخت شده تعداد بازرسي هاي انجام شده و جريمه هائي كه صادر گرديده ً اگر توافقي بابت پرداخت مطالبات انجام گرفته ، جدول اين پرداختي‌‏ها ارائه گردد.

همچنين كميته كارشناسان از دولت خواسته تا اقدامات قانوني ، اداري و ديگر موارد ، به خصوص در مورد نظارت و اجراي قوانين كه قرار است به تصويب برساند را ، ارائه دهند تا كميته اطمينان يابد كه دستمزدها و كليه مطالبات و حقوق معوقه پرداخت گرديده‌‏است كميته كارشناسان ، عنصر اصلي در اجراي مقاوله نامه 95 را به شرح زير بيان مي‌‏نمايد :

نظارت و كنترل موثر بر تقويت بازرسي كارتحريم  و مجازات هاي موثر عليه كسانيكه مي خواهند از وضعيت اقتصادي سوء استفاده نمايند اقدامات جهت جبران خسارت وارده ، نه اينكه فقط مطالبات پرداخت گردد ، بلكه پرداخت خسارت متعادل براي زيان هايي كه به علت تاخير در پرداخت حقوق صورت گرفته است.

كميته استاندارد در مقدمه جمع بندي خود كه همان راي كميته مي‌‏باشد ، به گزارش كميته كارشناسان ، اظهارات نماينده دولت ايران ، سخنگوهاي گروه كارگر و كارفرما اشاره نموده است .

همچنين ، كميته اهميتي براي اين مقاوله نامه قائل است و تاكيد نموده كه اين مقاوله نامه مربوط به حقوق بنيادين كارگران است و روي زندگي روزمره و خانواده كارگر تاثير گزار است .

كميته به دولت يادآوري نموده كه تاخير در پرداخت دستمزد يا انباشته شدن مطالبات كارگران ، مغاير با متن و روح مقاوله نامه ميباشد و اين ريسك را به وجود مي‌‏آورد كه مفاد ديگر مقاوله نامه را بي‌‏معني مي‌‏سازد. كميته در راي نهائي خود تاكيد نموده كه مشكل عدم پرداخت دستمزدها و تاخير در پرداخت آن، نيازمند اقدامات پايدار ، واضح و گفت و گوي اجتماعي مداوم با شركاي اجتماعي مي‌‏باشد و همچنين نيازمند اقدامات وسيع و گسترده‌‏ي قانوني و اجرائي ، نظارت بر اجراي قوانين و بازرسي كار دارد

دولت بايد اطلاعات لازم در خصوص مكانيزم تسويه موثر مطالبات معوقه را ارائه نمايد . كميته از دولت مي‌‏خواهد اقدامات لازم را به عمل آورد تا كارگراني كه احقاق حقوق مطالبات دستمزد پرداخت نشده را مي نمايند ، مورد خشونت و آزار و اذيت قرار نگيرند .

كميته همچنين از دولت خواسته است ، تمام اقدامات لازم جهت دستيابي به راه حل مطلوب براي بحران عدم پرداخت دستمزد در بخش‌‏هاي مختلف اقتصادي ، كه فقط محدود به بخش نساجي نمي باشد را ، بر اساس اصول تعيين شده در مقاوله نامه انجام دهد.
كميته خواستار گزارش تفصيلي براي جلسه‌‏اي آينده كميته كارشناسان، كه حاوي اطلاعات و اقدامات انجام شده براي اطمينان اجراي مقاوله نامه مي‌‏باشد ، گرديد.

اين اطلاعات شامل داده‌‏هاي مربوطه از جمله بخش‌‏ها ، نوع واحد و تعداد كارگران آسيب ديده ، جمع مبلغ حقوق معوقه ، معدل مدت تاخير در پرداخت دستمزد، تعداد بازرسي‌‏هاي انجام شده ، مجازات و جريمه‌‏هاي اتخاذ شده ، مطالبات قبول و رد شده ، هرگونه جدول زمانبدي جهت پرداخت مطالبات و همچنين توضيحات تفصيلي درخصوص چاره جوئي‌‏ها و اقدامات قانوني كه در قانون كار پيش‌‏بيني شده و اطلاعات در خصوص اينكه موارد فوق چگونه در وضعيت و شرايط فعلي اجراء گرديده ، ارائه نمايد.

كميته اظهار اميدواري نمود كه دولت تمام تلاش خود را جهت بهتر نمودن قوانين ملي و رويه‌‏هايي به منظور حمايت مزد بگيران و شرايط سوءاستفاده از عدم پرداخت دستمزدها به كار گيرد كميته همچنين از آمادگي دولت جهت حل اين مشكل و قبول كمك فني از دفتر ILO استقبال نمود .

طیبه شیرزادی

از ترکیه بی نفت، گاز و ولایت فقیه هم ...

مینا بگوهی

بانك جهاني فهرست 20 كشور ثروتمند تر جهان را براساس توليد ناخالص داخلي آنها در سال 2004 ميلادي منتشر كرده است.

به نوشته جام جم، فهرست 20 كشور ثروتمندتر جهان كه براساس توليد ناخالص داخلي در سال 2004 ميلادي تنظيم و توسط بانك جهاني منتشر شده به شرح ذيل است:

1- ايالات متحده 11668 ميليارد دلار
2- ژاپن 4623 ميليارد دلار
3- آلمان 2714 ميليارد دلار
4- انگلستان 2141 ميليارد دلار
5- فرانسه 2003 ميليارد دلار
6- ايتاليا 1672 ميليارد دلار
7- چين 1649 ميليارد دلار
8- اسپانيا 991 ميليارد و 440 ميليون دلار
9- كانادا 979 ميليارد و 770 ميليون دلار
10- هند 691 ميليارد و 880 ميليون دلار
11- كره جنوبي 679 ميليارد و 670 ميليون دلار
12- مكزيك 676 ميليارد و 500 ميليون دلار
13- استراليا 631 ميليارد و 260 ميليون دلار
14- برزيل 604 ميليارد و 860 ميليون دلار
15- روسيه 582 ميليارد و 400 ميليون دلار
16- هلند 577 ميليارد و 260 ميليون دلار
17- سوئيس 359 ميليارد و 470 ميليون دلار
18- بلژيك 349 ميليارد و 830 ميليون دلار
19- سوئد 346 ميليارد و 400 ميليون دلار
20- تركيه 301 ميليارد و 950 ميليون دلار

پس ایران با نفت و گازش کجا هستند، با ولایت فقیه و نماینده خدا در کجا می باشند .

یعنی از ترکیه بی نفت، گاز و نماینده خدا!؟هم پائین تر

 

قبلی

برگشت

بعدی