ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

سايه تفنگ و سر نيزه؛ حقوق بشر در افغانستان

بی بی سی  :  کيت کلارک   ، خبرنگار آزاد

در سايه تفنگ و سر نيزه؛ حقوق بشر در افغانستان

در افغانستان دیگر کارشناسی از جانب سازمان ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر حضور ندارد.

شريف بسیونی آخرین مامور سازمان ملل در افغانستان می گوید که علت این امر فشاری است که از طرف آمریکا وارد آمده است.مقامات آمریکا می گویند که وضع حقوق بشر در افغانستان بهبود یافته است؛ اما آیا درواقع چنین است؟

کشاورزانی که در زمینهای مزروعی شهر قدیمی بلخ زادگاه شاعر نامی مولانا به کشاورزی مشغولند عموما معتقدند که وضع حقوق بشر اکنون بهتر شده است.

یک زارع سالخورده افغان در این منطقه از این بابت ابراز رضایت کرد و گفت: "خدا را شکر که جامعه جهانی درافعانستان حضور پیدا کرد؛ چون افغانستان مثل خانه دزدان شده بود و فرماندهان محلی همیشه برسر زمین با هم جنگ داشتند و یکدیگر و مردم را می کشتند، گرگانی درجامه گوسفندان بودند که به گله حمله می بردند و گوسفندان را می دریدند اما خدا را شکر حال وضع بهتر شده است."

مالیات های غیر قانونی

کشاورزان درحال حاضر ازفرماندهان محلی شکایتی ندارند اما می گویند که رئیس پلیس محل یک قسمت از کشت خشخاش آنها را برای دادن اجازه ادامه کشت خشخاش برای خود برداشته است. یکی از این زارعان گفت:

"پلیس محل مردم را جمع کرد و به آنها گفت که هرخانوار باید یک کیلو شیره خشخاش را در اختیار پلیس قراردهد."

میر حمزه رئیس پلیس محل که یکی از فرماندهان جناح جمعيت اسلامی است و تحت فرماندهی ولایتی استاد محمد عطا نور، والی بلخ خدمت می کند این اتهامات را رد کرد.

میرحمزه که زیر سایه یک درخت تنومند خارج از مقر پلیس نشسته بود گفت که نه او و نه هیچیک از افراد تحت فرماندهی اش مالیات غیر قانونی از مردم نمی گیرند و افزود که اگر فرماندهان دیگر هنوز از مردم پول می گیرند به خاطر این است که مردم داوطلبانه به این کار دست می زنند چون آن ها را بزرگان و ریش سفیدان جامعه خود بشمار می آورند.

     

شبه نظامیان پیشین

در شمال و اکثر دیگر نقاط افغانستان بسیاری از فرمانداران محلی و ولایتی پلیس و افسران اطلاعاتی قبلا فرماندهان جناح های مختلفی بوده اند که برای سرنگونی طالبان در اواخر سال 2001 در جبهه ای واحد به آمریکا کمک می کردند.

از آن زمان تا کنون سیاستی که مورد حمایت آمریکا ، بریتانیا و سازمان ملل متحد قراردارد همواره بر این اصل استواربوده است که اعمال غیر قانونی این جناح ها در گذشته نادیده گرفته شود و به جای آن با شرکت دادن رهبران این جناح ها در روند سیاسی و خلع سلاح افراد تحت کنترل آنها از بروز برخوردهای خشونت آمیز در آینده جلوگیری بعمل آید.

مطمئنا شمال افغانستان اکنون ازثبات بیشتری برخورداراست.

به گفته سید اصغر، رئیس امور حقوق بشر در نیروی پلیس ولایتی، موقعیت شمال اکنون بسیار رضایت بخش است زیرا فرماندها ن دیگر بطور مستقیم حق مردم را پایمال نمی کنند، قتل و تجاوز جنسی روی نمی دهد و حتی ازدواج های اجباری که توسط فرماندها ن انجام می گرفت اکنون کمتر شده است.

سید اصغر افزود: "این روزها آن چه که این فرماندهان می توانند انجام دهند استفاده از سمت دولتی خود برای کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر است. آنها هنوز اسلحه در اختیار دارند و نفوذ گذشته خود را برمردم حفظ کرده اند و این موضوع مشکلاتی را به ویژه بواسطه ضبط غیر قانونی زمین به وجود می آورد."

سید اصغر در ادامه می گويد که خلع سلاح جناح ها اگرچه توام با نکات ضعفی بوده است و هم چنین حضور نیروهای خارجی و اصلاحاتی که به تدریج در دولت مرکزی انجام گرفته است به برقراری ثبات کمک کرده است.

روند عادلانه

سید اصغر هم چنین به شرکت جناح ها در روند سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت که دمکراسی به صورت یکی از راههای پیشرفت در افغانستان در آمده است .

فوزیه ورک زی یکی از نامزدهای مستقل انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر روند دمکراسی در افغانستان را درکل عادلانه توصیف می کند اما گفت که نشانه هایی از تلاش جناح ها برای نفوذ بر نامزدهای انتخاباتی به چشم می خورد.

او گفت: "یک نفر کاغذی را برای امضاء بدست من داد که برای قبول اصول یک گروه و تعهد من به آن بود اما من یک کاندیدای مستقل هستم و به همین دلیل از امضای آن خودداری کردم."

فوزیه ورک زی حاضر نشد نام گروهی را که می خواست به او باج بدهد افشا کند و گفت که برای یک کاندیدای مستقل مقابله با جناح ها کار مشکلی است:

"مشکل در این است که مردم چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم تحت تاثیر کسانی قرار می گیرند که در گذشته مسلح بوده اند و حال می خواهند ازنفوذ خود برای رای یافتن به پارلمان استفاده کنند."

در دوران برگزاری انتخابات ریاست حمهوری اتهامات زیادی درمورد آزار مردم و تقلب ازطرف تمام کاندیداهای اصلی مطرح شد.

دربلخ نیز کشاورزان به اتهامات مشابه ای اشاره کردند و گفتند که برای رای دادن به یونس قانونی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دستوراتی را دریافت کرده بودند.

یونس قانونی یکی از اعضای جناح جميعت و از نزدیکان به استاد عطاست.

یک نفر از بلخ در این مورد اظهار داشت که برخلاف این دستورات او رای خود را به نفع حامد کرزی به صندوق ریخت این شخص اذعان داشت که رای گیری برای انتخابات پارلمانی احتمالا توام با مشکلات بیشتری از این بابت خواهد بود و افزود

 "من مطمئن هستم که روزی فرا خواهد رسید که ما برای رای دادن به شخص مورد نظر آنها مورد تهدید قرار خواهیم گرفت و شاید هم که آن ها نگذارند که یک فرد خوب نامزد شود."

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی