ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

 حقوق بشر

دانشجو

 
 

می‌دهد و سپس به قوه قضائيه و پاره‌ای نهادهای زير نظر شما كشيده می‌شود.

5 روحانيت مبارز تهران و مدرسين حوزه علميه قم و جناحهای سنتی تر روحانيت. بخصوص آنكه در همين ابتدای كار آقای احمدی نژاد كسی را مشاور امور روحانيت خود كرده است كه سالها در بخش اطلاعاتی و امنيتی روحانيت مشغول كار بوده است. همچنين بال و پر گرفتن روحانيونی چون آقای مصباح يزدی كه فاقد وزن حوزوی هستند و سطح گسترده‌ای از تنفر در حوزه‌ها را برای خود يدك می‌كشند، اختلاف روحانيت با حكومت را تشديد می‌كند. اولين نمود آن را در اجلاس اخير مجلس خبرگان مشاهده كرديد كه دنبال تغيير آئين نامه انتخابات خبرگان بودند تا شايد بتوانند در انتخابات سال آينده خبرگان اكثريت را به دست آورند و سپس حضرتعالی را عزل نمايند. البته جالب است كه گروه آقای مصباح يزدی و نظاميان حامی ايشان هم همين خيال را در سر دارند و می‌خواهند با همين آئين نامه فعلی، مجتهدين خودشان را وارد انتخابات كنند و اكثريت را بگيرند و صندلی را از زير پای شما بكشند.

6 خود جنابعالی و بيت رهبری مركز بعدی اختلاف است. وقتی گروهی با اسلحه وارد سياست شوند دليلی ندارد كه از شما ياكس ديگری حرف شنوی داشته باشند. كما اينكه در جريان انتخابات هم كانديدای مورد حمايت شما و فعالين بيت جنابعالی، كس ديگری بود و در آخرين لحظه كنار گذاشته شد. در مورد وزرا هم از همين ابتدای امر به پاره‌ای از پيشنهادات شما ترتيب اثر نداده اند. بخصوص در مورد وزات خارجه اين گروه راه خود را رفته است. بعد از اين هم مطمئن باشيد هرچه شما بيشتر برايده آل خود كه دخالت در امور اجرايی است پافشاری كنيد بيشتر هيچ كاره خواهيد شد. غولی را كه از چراغ بيرون آورده ايد گريبان خودتان را قبل ازهمه گرفته است، هيچ چاره‌ای نداريد جز اينكه بخشی از فرماندهان نظامی و امنيتی پشتيبان آقای احمدی نژاد را عزل كنيد و قدرت نظامی را از آنها بگيريد. كاری كه شروع كرده ايد ولی فايده‌ای ندارد، نيروهای پشتيبان خود را با آنها گره زده ايد .  با اين كار در صف اين نيروها شكاف ايجاد می‌كنيد.

متأسفانه راه دموكراتيك و حضور مردم و نهادهای مردمی چون مطبوعات  را در سياست  بسته ايد و در چند سال گذشته دائماً آنها را سركوب وتضعيف كرده ايد.

 اگر به همين راه كه آمده ايد ادامه دهيد چاره‌ای جز مقابله اسلحه با اسلحه نخواهيد داشت.

7 وزارت اطلاعات و نهادهای اقتصادی و امنيتی وابسته به آن مشكل ديگری است كه با هجوم سازمان امنيت موازی  برای تسخير اين وزارتخانه، منجر به واكنش‌های تندی خواهد شد. ترورهای اخير تنها مقدمه‌ای بر مشكلات آتی خواهد بود.

8 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محل ديگر نزاع است. شما بهتر از من می‌دانيد كه سپاه، ارگانی بصورت اطاعت محض نيست و از روز نخست با اما و چرا تأسيس شده است. علی رغم تصفيه‌های مكرر، باند كودتاچی حاكم بر آن محبوبيتی در بدنه سپاه ندارد و مشكل اصلی آنها با بدنه و بخش بزرگی از فرماندهی سپاه است. وقتی پای قدرت سياسی و اقتصادی هم بيش از پيش به سپاه باز شود، اين تضادها تشديد می‌شود.

9- بحران بعدی با دنيا است. سياست‌های تروريستی و شاخ وشانه كشيدن برای دنيا و تندروی‌های بچگانه، خوب يا بد، درست يا غلط با جهت عمومی دنيا همخوانی ندارد. ممكن است تصور كودكانه حاكمين جديد، تشكيل يك جبهه تروريستی از بخشی از مسلمانان برای به هم زدن روال فعلی دنيا باشد. اما اين كار همانطور كه در 27 سال گذشته نشان داده شد، حاصلی جز اتلاف منابع ملی و تحليل بردن توان يك مملكت ندارد. دنيا نيز واكنش نشان می‌دهد. ديديد چگونه چند سال حركت ديپلماتيك كشور برای جذب اروپا، ظرف يك ماه از دست رفت. نطقی را كه برای آقای احمدی نژاد، خود شما پسنديده بوديد و تصحيح كرده بوديد، در سازمان ملل مورد تمسخر محافل ديپلماتيك قرار گرفت و حاصل آن هم در فاصله كوتاهی صدور قطعنامه حكام آژانس بين المللی انرژی در محكوميت ايران شد. البته‌بی‌اعتنايی شما به درخواست محافل بين المللی برای آزادی گنجی هم در اين امر تأثير زيادی داشت. حالا تمام اميد شما بايد به روسيه‌ای باشد كه هميشه بيشترين كلاه را بر سر ملت ايران گذاشته است و شبح سنگين تحريم هم دور سر ملت و كشور ايران دور می‌زند. بعد هم معلوم نيست به نذر چه كسی بايد اين همه هزينه بپردازيم. آخرش هم اگر تمام دنيا كن فيكون شود، چيزی عايد ما نمی شود. مايی كه در اداره كشور خودمان درمانده ايم و يك مشكل ترافيك يا آلودگی هوا يا فساد در قوه قضائيه را نمی توانيم حل كنيم، معلوم نيست چه پيامی برای دنيا داريم. به قول قديمی‌ها اگر بيل زن هستيم، اول باغچه خودمان را بيل بزنيم بعد برای ديگران تعيين تكليف كنيم. به هرحال دور جديدی از بحران با دنيا، مردم را در يك دور نوين از سختی و ناراحتی قرار می‌دهد.

10- و بالاخره بالاترين بحران و درگيری با مردم است. كافی است ازميان گروههای مختلف اجتماعی تنها به سه گروه اقليتهای قومی، زنان و جوانان نگاه كنيد. هر سه گروه مطالبات روشن اقتصادی و اجتماعی و سياسی دارند كه 27 سال است دولت‌های مختلف هرازگاهی با آنها كلنجار رفته اند و همواره نيز به نوعی مصالحه و كوتاه آمدن راضی شده اند بدون آنكه البته فكر اساسی هم برای مشكلات اين گروههای اجتماعی بكنند. حالا نوبت اين دارودسته جديد است كه می‌خواهد با خواست‌های اين گروههای اجتماعی كشتی بگيرد. آنهم باگماشتن يكی از بدنام ترين و مخوف ترين چهره‌های اطلاعاتی در رأس وزارت كشور كه مستقيم ترين وظيفه را در اين مورد دارد. كشور ايران در سطوح مختلف و در ميان گروههای گوناگون اجتماعی بصورت انباری از تضادها و مطالبات انباشته درآمده است كه گاهی نيز پرده‌هايی بسيار خون آلود بر آنها كشيده شده است. صبر و حوصله و عقل و درايت بسيار بالايی می‌طلبد كه با تأنی و حوصله و حسن نيت بتوان كشور را از مرحله كنونی عبور داد و سرآن را به سلامت بربستر آرامش و  دموكراسی قرار داد. حركات حاكمين جديد تنها چند گره محكم تر بر كلاف پرگره و كور كشور خواهد زد. مملكت ايران و نيروهای موجود درآن بزرگتر از آن هستند كه چند نفر تازه به دوران رسيده در قدرت بتوانند آن را به راحتی از گلو پايين دهند. يادتان باشد كه آدم‌ها به هر صورت با يكديگر اختلاف سليقه دارند و آن يكدستی كه فكر می‌كنيد هرگز پيش نمی آيد. در سياست يا هر كار جمعی ديگر اختلاف نظر و سليقه قطعی است. دو راه داريد يا اين اختلاف را به رسميت بشناسيد و آن را قانونمند سازيد كه در اين حالت می‌شود دموكراسی و يا سركوب كنيد و همه را يكدست بخواهيد كه آخرش می‌شود امثال حكومت صدام حسين كه كار آمدی ندارد و ملت عراق بدبخت می‌شود و دنيا به جانش می‌افتد. نگاهی به اختلافات مجلس هفتم و ياهمين كابينه تازه تأسيس بياندازيد تا ببينيد چرا آن يكدست سازی‌ها سرابی بيش نيست.

 جناب آقای خامنه ای:

 شما به هر صورت 27 سال تجربه در اداره كشور داريد. بعيد است كه ندانيد مبارزه با فقر و تبعيض و فساد كه شعار شماست با نمايش راه انداختن و روی زمين نشستن حل نمی شود. سا ده زيستی امر خوبی

 

 

قبلی

برگشت

بعدی