ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . "اسلحه با اسلحه" سرانجام درجمهوری اسلامی سخن خواهد گفت                      خلیل رئیسی فرد                                      3

2 . خامنه اي از ترس كودتا، كودتا كرد                                                                 حسن زرهي                                         6

3 . دمكراسي در تمام سطوح                                                                              ترجمه از ناصر ايرانپور                           6

4 . نامه افشا گرانه علی افشاری به محمود هاشمی رییس قوه قضاییه                                                                                   8

5 . ملا حسني: مرگ بر اداره !                                                                             مینا بگوهی                                         9

6 . اقدامی تازه در دوران دولت ، مجلس و حکومت امامزمان                                       اقدس جواد پور                                    11

7 . اطلاعاتي براي پناهندگان برخوردار از دولدونگ                                               نوشتة مانوئل كابيس (وكيل دادگستري)       12

8 .  بحران هسته ای یا بحران در هستی !؟                                                               آرش کمانگر                                        13

9 . از زندان تا اعدام کودکان:خطای بزرگسالان، مجازات کودکان!                                 علی طایفی                                           14

10 . قاضی یا ریمبو وطنی                                                                                    محمود دائی                                          17

11. رفیق حریری نخست وزیر ترور شده لبنان را بهتر بشناسیم                                    سید علیرضا ریون                                  17    

12 . از قدیم گفته اند که :پیدا کنید پرتقال فروش را                                                     امیر اسدیان                                        18

13 .  هر چه بکندد نمکش میزنند وای به روزی که بکندد نمک                                       امیر اسدیان                                        18

14 . حکم زندان، محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری و لغو امتیاز هفته نامه پیام مردم                                                          19

15 . دونويسنده و خبرنگار ايرانی به عضويت افتخاری انجمن قلم دانمارک نائل گشتند            انجمن قلم دانمارک                             19

16 . وزير پيشنهادي براي وزارت اطلاعات                                                                 مینا بگوهی                                        20

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: خلیل رئیسی فرد

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت