ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . ازدواج اجباری                                                                                  لاله حسین پور                  3
2 . درسي كه بايد از آن آموخت                                                                  ناصر ایرانپور                   6
3 . چند نکته خواندنی                                                                               احمد امیری                      7
4 . جمهوری اسلامی، حماس، کدام آینده؟                                                     وریا محمدی                     10
5 . چرا ایرانیان باید آیین های نوروزی چهارشنبه سوری و سیزده به ...             خلیل رئیسی فرد                 12
6 . مراسم روز جهانی زبان مادری در اورميه تهیه و تنظیم:                            خلیل رئیسی فرد                  13
7 . در استادیم آزادی تهران نيروي انتظامي به زنان حمله کرد                          سیما پژوهی                      14
8 . تركمن‌ها و درد مشترك اقوام ايراني                                                      عبدالرحمن ديه‌جي               15
9 . کجايند آن طرفداران آزادى                                                                  على سورى                        18
10 . ٨ مارس روز جهاني زن،٨ روزنامه نگار زن گروگان و در زندان             مهدی پدران                        18
11 . ستم دیده ، ندای آزادی                                                                      شعله میر قرائی                  19
12 . نامه ای بینا داراب زند به خامی زاده، رئيس زندان اوین                           خلیل رئیسی فرد                  19
13 . در عهد و دوران حکومت ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)               مینا بگوهی                         20
 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

سیما پژوهی                               Pajouhi Sima

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

پشت جلد: مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی