گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۲۹ اپریل ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ 29اپریل 2018 ساعت14.30 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۲۹ اپریل ۲۰۱۸ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۸ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 28 آپریل 2018، ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته جوان و دانشجو برگزار گردید. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایل‌های ضبط شده زیر شنوا باشند.  ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۸ اپریل ۲۰۱۸ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، نمایندگی اتریش و نمایندگی ترکیه ۲۷ پریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 27 آپریل 2018، ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته و نمایندگی‌ها و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. علاقه مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.  ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، نمایندگی اتریش و نمایندگی ترکیه ۲۷ پریل ۲۰۱۸ بسته هستند

دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان)

با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز که در خلال اسناد حقوق بشری مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده که دولت ایران نیز بدان متعهد شده است ، چرا شواهد هنوز ، گویای نقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد ؟
رشد چشمگیر زندانیان ، ایران را چهارمین کشور پر زندانی دنیا معرفی کرده است و با وجود گزارشات و مستندات جوامع بین المللی مبتنی بر بحران زندانیان سیاسی و عقیدتی ، چرا همواره با انکار حقایق موجود از طرف قوه قضاییه و مسئولین ذیربط مواجه ایم؟

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان) بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۸۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص بازداشت و بلاتکلیفی های طولانی مدت

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۸۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص بازداشت و بلاتکلیفی های طولانی مدت بسته هستند

برنامه سیصد و دوازدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و دوازدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۷ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۲۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۲۷ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۲۵ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه به صورت ویژه جهت افشای نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی و مرگ خاموش انان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میمانان دیگر از نقاط مختلف جهان در تاریخ 25 اپریل 2018 ساعت 18 به وقت اروپا در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فابلهای زیر دریافت نمایند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۲۵ اپریل ۲۰۱۸ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) ۲۱ اپریل ۲۰۱۸

این نشست روز شنبه 21 آپریل 2018 ساعت 15 بوقت اروپا با حضور مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید . علاقمندان میتوانند از لینکهای ذیل ، موضوع مورد نظر در این جلسه کمیته آموزش و پژوهش را شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) ۲۱ اپریل ۲۰۱۸ بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر کژال رها و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران) بسته هستند