برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۳ /۰۷

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک) میهمان برنامه دکتر زهرا ارزیجانی فعال حقوق بشر و کارشناس و فعال محیط زیست و با اجرای مریم مرادی

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: