فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۷ آپریل ۲۰۱۹

گردهمایی کمیته ی دفاع از حقوق زنان

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی آنها:

مینا فرشی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ماه فروردین ۱۳۹۸

سمیه قربانی:

تحلیل و بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرائی آن

فرشاد قضایی کاوکانی:

وضعیت زنان کارگر در ایران

 زهرا اسدی :

فقر و فحشا در ایران

محمد رسولیان :

چرایی صدور اطلاعیه ۱۱۱۸ حوادث غیر مترقبه و زنان

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

بحث آزاد:

                   حق تعیین سرنوشت

 تاریخ جلسه:شنبه  ۲۷اپریل ۲۰۱۹ساعت ۱۹:۰۰به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: فضای مجازی پالتاک،اتاق کمیته زنان کانون

:Paltalk
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Komiteh Zanan

مسئول جلسه :زینب عباسیان چالشتری 
منشی جلسه :حامد غریب زاده
ادمینها: ,مهران فاضل زاده , مهسا زکایی, فریبا مرادی پور            
صدابردار : بابک میری

کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

این نوشته در اخبار, فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.