ایران؛ اتهام جاسوسی برای انگلیس و حکم سنگین

ده سال حبس برای یک ایرانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از محکومیت ۱۰ سال حبس برای یک فرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا خبر داد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از غلامحسین اسماعیلی گزارش کرد این فرد مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس بوده است.

وی به طراحی و مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های “استحاله و نفوذ فرهنگی” متهم شده است.