فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) ۲۹ یونی ۲۰۱۹

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند:

بدینوسیله از کلیه فعالان حقوق بشر، مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، دعوت میگردد، تا ضمن مشارکت فعالانه در این جلسه، درباره اهمیت موضوع و ارائه راهکارهای عملی پیرامون آن،به بحث و تبادل نظر موثر پرداخته شود .

موضوع جلسه:

شرح و بررسی هدف ۱۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو

حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی

میهمانان جلسه:

شبنم رضاوند – بارمان نیک پی  – علیرضا جهان بین 

زمان برگزاری : شنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹  ساعت ۱۵:۰۰  بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : فضای مجازی پالتاک، اتاق کمیته آموزش و پژوهش

:paltalk
View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanune Defa Az Hoghoghe Bashare Iran Amozesh

مسئول  جلسه : نیلوفر ایمانیان    
منشی جلسه : مهرداد رشیدی  
مسئول صدا و تدوین : محمد گلستانجو، ابوالفضل پرویزی ، رزا جهان بین
ادمین های جلسه : معصومه توکلی، ابوالفضل پرویزی، تقی صیاد مصطفی، محمد گلستانجو، علیرضا جهان بین

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش

این نوشته در اخبار, فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.