فیلم؛ برخورد وحشیانه با دختران جوان در تهران

تصاویر برخورد وحشیانه ماموران خامنه ای با دخترانی که در یک پارک در تهران پارس با تفنگ آب‌پاش آب بازی می‌کردند، منتشر شده است.

این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران قصد دارند به زور دختری را وارد خودروی نیروی انتظامی کنند و هنگامی که با مقاومت او مواجه می شوند با خشونت او را داخل خودرو می‌کنند.

یکی از دخترانی که در این صحنه حضور داشت به مسیح علینژاد، خبرنگار، گفت که این دختر را با کتک به بازداشتگاه بردند.

به گزارش صدای آمریکا، خانم علینژاد در صفحه توئیتر خود به نقل از یکی از شاهدان نوشته است: «گروه کوچکی دختر و پسر بدون هیچ مزاحمتی برای دیگران، یک گوشه آب بازی می‌کردیم»

به گفته او ماموران موهای یکی از دختران را از پشت می‌کشیدند و با خود می بردند.