یادآوری به آخوند اطلاعاتی: دشمن شمائید

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را غیرممکن خواند و با بیان اینکه “چه تعهدی وجود دارد که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا زیر تعهدات خود نزند”، گفت: «آقای ترامپ با این نقض عهد، به آخرین شانس‌های خود برای مذاکره با ایران، تیر خلاص زد و آرزوی مذاکره با ایران را با خود به گور خواهد برد.»

آخوند علوی گفت که “نباید مشکلاتی را که دشمن آفریده به پای مسئولان نظام بنویسیم،” این موضوع را “آرزوی آمریکا” خواند که مردم “احساس کنند فشارها از سوی مسئولان است.” او هشدار داد: «نباید فشارها را در زمین خودی بیندازیم.»

فیلم زیر: دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست