اتاق: روند رشد صنعت در ایران منفی است

علامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، روز پنجشنبه ۱۷ مرداد (۸ اوت) از روند منفی رشد صنعت در ایران خبر داد. او گفت: «سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، از ۴/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و نشان‌دهنده روند منفی رشد صنعت در کشور است.»

شافعی گفت: «رشد اقتصادی بدون نفت ۴/ ۲- [درصد] بوده اما رشد صنعت به تنهایی ۵/ ۶- [درصد] است یعنی روند حرکت صنعت ما پایین‌تر از روند رشد اقتصاد بوده و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۷ معادل ۹/ ۶- درصد است.»

او تاکید کرد که بر این اساس ایران “شدیدا” با کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در بخش صنعت “مواجه است.”