گزارش قتل های قانونی در جمهوری اسلامی ایران مهرماه ۱۳۹۸

تهیه گزارش و نمودار : امیر ابطحی   Amir Abtahi

با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.

متاسفنه برغم تمام تلاش هائی که از جانب فعالین و نهاد های حقوق بشری صورت می گیرد، صدور و اجرای حکم اعدام که یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ایرانیان بشمار میرود، کماکان پا برجاست و هیچگونه آمار دقیقی نیز از تعداد آنان وجود ندارد، لاجرم ما در این گزارش مواردی که خبرگزاری های مورد تائید دولت ایران منتشرکرده اند را به ۳ گروه « اخبار، صدور و اجرای حکم اعدام » تقسیم بندی نموده ایم که نمیتواند در برگیرنده تمام اعدام های گسترده ای باشد که هر روزه و بصوت پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گفتنی است بیش از۷۵  درصد اعدام ها بصورت مخفیانه اجرا شده و توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند و یا اعدام با اتهاماتی واهی و یا بدون وجود مدرک ویا دلایل کافی که بااستناد به حکم « قَسامه » درفقه اسلامی و حقوق کیفری ایران وجود دارد، ِیعنی نقض ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر.

نمونهدر اکتبر ۲۰۱۷حکم اعدام « مجتبی غیاثوند » براساس « قسامه» در کرج اجرا شد و در فوریه ۲۰۱۸ نیز با استناد به این بند از فقه اسلامی حکم مرگ دولتی برای صالح شریعتی ۱۶ ساله  صادر شده است.

قَسامه: براساس عدم اطمینان قاضی نسبت به مجرم بودن متهم و فقط براساس حداکثر۵۰ سوگند از جانب وابستگان شاکی انجام و صادر میگردد و برای تسهیل در قتل نوع بشر۱۰ نفر نیز میتوانند هریک ۵ مرتبه سوگند یاد کنند و یا …

گزارش مهرماه از قتل های قانونی در جمهوری اسلامی ایران

اخبار پیرامون  اعدام :چهار زندانی کرد از بند ١۵زندان مرکزی ارومیە کە بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بە اعدام محکوم شدە بوند، جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدەاند. هنگاو ۳ مهر

سه زندانی در شهرهای تهران و اسفراین که پیشتر در ۳ پرونده جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. عمومی – هرانا ۳ مهر

یک زندانی در استان خوزستان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، پس از گذشت ۱۳ سال با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. همچنین یک زندانی متهم به “قتل” در شهرستان اسفراین که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال تحمل حبس، با گذشت اولیای دم از چوبه دار نجات یافت. هرانا ۵ مهر

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه از آزادی ۱ زندانی محکوم به اعدام در این شهرستان خبر داد. ایرنا ۹ مهر

یک زندانی در بندرعباس که پیشتر در سال ۹۴ از بابت اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. هرانا ۱۱ مهر

دو زندانی در تهران و هرمزگان که پیشتر در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. هرانا ۱۳ مهر

دستکم یک زندانی بنام  «مهدی دلیر، از اندرزگاه ۶ زندان رجایی شهر کرج» و محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، وی ۲۷ ساله پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. و یک زندانی دیگر نیز  به نام «میلاد لطفی (تخس علی)، از اندرزگاه ۵ سالن ۱۳» متهم به قتل جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.هرانا ۱۵ مهر

دو زندانی در شهرهای کرمان و نقده که پیشتر در دو پرونده جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. هرانا ۱۶ مهر

یک زندانی در استان گلستان که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت هرانا ۱۷ مهر

در بندرعباس حکم یک زندانی محکوم به اعدام پس از ۵ سال و با جلب رضایت اولیای دم منجر به صلح و سازش شد”. میزان ۱۸ مهر

شش زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” در شهرهای، کرج، نیشابور، کرمان و اندیمشک طی پرونده های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، با پرداخت دیه و کسب رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. هرانا ۲۱ مهر

یک زندانی در شهرستان شوش که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. جوانه ها  ۲۲مهر

رئیس شورای حل اختلاف گلستان از بخشش یک محکوم به اعدام خبر داد و گفت: “این فرد ۱۶ سال پیش وقتی که ۲۵ ساله بود هنگام نزاع در یک لحظه عصبانیت، مرگ جوان ۳۲ ساله‌ای را رقم زد”. .هرانا ۲۳مهر

یک زندانی در تهران که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.هرانا 25 مهر

یک زندانی در خرم‌آباد که از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، با رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از مرگ رهایی یافت.هرانا ۲۶ مهر

یک زندانی که پیشتر از بابت “قتل” توسط شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس به اعدام محکوم شده بود، با رضایت اولیای دم و منوط به پرداخت دیه پس از گذشت ۱۲ سال از اعدام رهایی یافت. هرانا ۲۸ مهر

یک زندانی در بروجرد که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. هرانا ۳۰ مهر

اجرای حکم اعدام:حکم یک زندانی بنام  جعفر سیدحسینی اهل مرند در زندان مراغه که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود بصورت مخفیانه به اجرا درآمد.وی در سال ۹۴ مرتکب قتل شده بود. جوانه ها ۳ مهر          

حکم اعدام یک شهروند کرد اهل سلماس و بنام ”علی عمی زادە“ فرزند میرزا در زندان مرکزی این شهر اجرا شد. هنگاو ۳ مهر 

حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان با هویت ”سلطان فتحی راد“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد وی  از ۴ سال پیش بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.همچنین یک زندانی ٣١ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”مجتبی سلیمانی“روز گذشتە در زندان رجایی شهر بە اتهام قتل عمد اعدام شدە است.  هنگاو ۴ مهر  

حکم اعدام یک زن  با هویت ”لیلا زر افشان“ در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.لیلا زرافشان بە اتهام قتل همسرش از ۵ سال پیش بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.هنگاو ۴ مهر      

سه زندانی با اتهامات مربوط به جرائم مواد مخدر و با مشخصات زیر  در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند:  رئوف آزادیخواه فرزند حاجی صدیق ۲۹ ساله و اهل درج مرگور، ابراهیم احمدی‌پور فرزند محمود اهل درج مرگور و ساکن مهاباد و شهاب‌الدین محمدی‌پور اهل ارومیه.  سازمان حقوق بشر ایران ۴ مهر          

حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام های “قتل” و “سرقت” به اعدام و شلاق محکوم شده بود، در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد که تا لحظه تنظیم این گزارش مشخصات نامبرده اعلام نشده است.  سازمان حقوق بشر ایران ۴ مهر

اعدام پنج زندانی در۴ مهرماه و در زندان رجایی شهر کرج گزارش شده بود اما اطلاعات جدید نشان می‌دهد در روز یاد شده 7 مرد و یک زن در این زندان اعدام شده‌اند که ۴ نفر از محکومین با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» از زندان قزل‌حصار کرج به زندان رجایی شهر منتقل شده و یک زندانی دیگر نیز که  حکم وی به اجرا درآمد مصطفی بختی نام داشت  با اتهام «قتل عمد» در طی یک نزاع خیابانی ، سه زندانی دیگری نی در این زندان اعدام شده‌اندکه هویت یکی از زندانیان اعدام شده مجتبی سلیمانی، متولد ۱۳۶۷ و اهل کرمانشاه  است و اتهام نسبت داده  «قتل عمد» که هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شد، گفته می شودوی ضمن درگیری با دزد منزلش مرتکب قتل دزد می شود و به همین جرم اعدام شد، هویت فرد دیگری که با اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم و در بین اعدام شدگان حضور داشت تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده اس،.همچنین یک زن زندانی در بین اعدام شدگان بود که به اتهام «قتل عمد همسرش» به اعدام محکوم شده بود که هویت او نیز تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است. سازمان حقوق بشر ایران ۴ مهر 

حکم اعدام ”رزگار زندی“ در زندان مرکزی سنندج اجرا شد وی ٢۴ سالە و پدر یک کودک ۴ سالە می باشد کە از چهار سال پیش بە اتهام قتل بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. هنگاو ۹ مهر         

حکم دست‌کم ۴ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. دو تن بنام های حسین روشن و محسن کونانی با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» و دو تن دیگر با  اسامی محمدرضا قنبری و حمید شیخی با اتهام «قتل عمد» . حقوق بشر ایران ۱۰ مهر    

هویت یک زندانی که در پارک دانشجوی رشت با اتهام «قتل عمد یک پلیس» و بوسیله جرثقیل اعدام شد، اعلام نشده است.  حقوق بشر کردستان ۱۱ مهر  

بگفته عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری خوزستان حکم اعدام دو زندانی در زندان دزفول به اتهام محاربه به اجرا درآمد.  گفتنی است وی از ذکر نام اعدام شده گان نیز خود داری نمود. خبرگزاری فارس ۱۴ مهر

حکم اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بنام های عبدالحکیم شه بخش و اسد الله علیزهی در زندان مرکزی کرمان به اجرا درآمد. حقوق بشر ایران ۱۴ مهر            

یک زندانی در زندان مرکزی مشهد بنام جهان آگشته، ۳۹ ساله  اعدام شد  با اتهام «قتل عمد» .حقوق بشر کردستان ۱۷ مهر                  

یک شهروند اهل مریوان با هویت ”عالم کریمی“ در زندان مرکزی این شهر اعدام گردید، عالم کریمی ۵٠ سالە از ٩ سال پیش بەاتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.هنگاو ۱۸ مهر   

حکم اعدام یک زندانی که مشخصاتش اعلام نشده است در زندان بندرعباس به اجرا درآمد که بگفته رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان متهم  است به«تجاوز به عنف». خبرگزاری فارس ۲۰ مهر       

یک زندانی به نام بهمن پرویزی اهل میاندوآب با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. جوانه ها ۲۵ مهر

چهارشنبه ۱۷ مهر ماه، یک زن و یک مرد در زندان رجایی شهر کرج  اعدام شده اند که هویت مرد اعدام شده علیرضا مهماندوست است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود اما هویت و اتهام  زن اعدام شده تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است، گفته می شود با توجه به حضور شاکیان این زن بهنگام اجرای حکم، وی نیز با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده  است.  سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ مهر  

صدور حکم اعدام:حکم اعدام  یک زندانی در اصفهان که پیشتر از بابت اتهام “قتل یک مامور نیروی انتظامی” توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک این استان به اعدام در ملا عام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. نفس در قفس ۲ مهر

محکومیت یک زندانی با هویت مهداد ملاحی در میناب که پیشتر از بابت اتهام “قتل دو تن از ماموران دریابانی” توسط دادگاه کیفری یک استان هرمزگان، به دو بار اعدام در ملا عام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.  هرانا ۴ مهر   

حکم اعدام “عمران اسحاق‌بشیر”، فرزند حمدالله از سوی دادگاه جنایی صادر شد. این زندانی که تبعه کشور پاکستان است، از حدود ۲۰ماه پیش به اتهام «قتل» بازداشت و از آن موقع در زندان بسر برده است. سازمان حقوق بشر ایران ۴ مهر    

حکم اعدام یک متهم بنام کامران ۲۸ ساله از بابت اتهام “تجاوز” به یک دختر را در اتاق پرو یک مانتوفروشی در دیوان‌ عالی کشور بررسی می‌شود، فرزانه قربانی این ماجرا چند روز پس از شکایت و اطلاع از بارداری‌اش، خودکشی کرده است. رکنا۷ مهر   

یک زندانی بنام «جواد» توسط دادگاه کیفری استان تهران، از بابت اتهام “قتل عمد”  جوانی بنام بهمن ۱۹‌ساله به اعدام و به علت “شرب خمر”  به تحمل ۸۰ ضربه شلاق و همچنین با توجه به اصابت چاقو به مقتول، به پرداخت یک درصد دیه کامل محکوم شد. رکنا  ۸ مهر

سخنگوی قوه قضاییه: اخیرا یک فرد که متهم است، به تنهایی هزار و۶۲ کیلو مرفین و۴ هزار و۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده، شناسایی و دستگیر و به اعدام محکوم شده است که پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و بعد از قطعیت حکم هویت او را اعلام خواهیم کرد.  خبرگزاری میزان ۹ مهر   

سخنگوی قوه قضاییه : برای یک متهم « بدون ذکر مشخصات»  متهم به جاسوسی حکم اعدام صادر شده است که حکم صادره قطعی نیست و پرونده جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.هرانا ۹ مهر               

مرد میانسالی که با دیدن خواستگار دخترش در خانه‌شان عصبانی شده و با پرتاب چاقو او «فرید  ۲۵ ساله‌ » رابه قتل رسانده بود با حکم قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد. رکنا  ۱۰ مهر           

دست کم ۶۵ زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در بند ١۵ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند که ٢۵ نفر از آنها بە اعدام محکوم شدەاند و حکم اعدام دو نفر بە نام های خضر قویدل و حسین سروری از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است. هنگاو ۱۴ مهر     

یک متهم با هویت مانی توسط دادگاه کیفری یک استان تهران، از بابت اتهامات “قتل” و “سرقت” به اعدام، ۱۳‌سال حبس، ۷۴‌ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. هرانا ۲۴ مهر                    

متهم ۲۵ ساله ای که در مرداد ماه امسال ضمن ربودن دختر بچه ۴ ساله ای در بیمارستان نمازی وی را مورد آزار و اذیت قرار داده بود پس از طی مراحل قانونی و برگزاری جلسه رسیدگی مطابق رأی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس با اتهام “کودک آزاری” به اعدام در ملاء عام و در محل ارتکاب جرم محکوم شد.ایسنا ۲۴ مهر     

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران